Tính suất điện động tự cảm trong ống dây ?

bởi Lê Vinh 26/04/2019

Câu 1. Một dòng điện trong ống dây phụ thuộc vào thời gian theo biểu thức I = 0,4t (I tính bằng ampe, t tính bằng giây). Ống dây có hệ số tự cảm L = 0,005H. Suất điện động tự cảm trong ống dây là

A.   0,003V;         B. 0,004V ;       C. 0,002V;                      D. 0,001V

Câu 2. Một bình điện phân dung dịch CuSO4 có anốt  làm bằng đồng, điện trở của bình điện phân  R = 8(Ω), được mắc vào hai cực của bộ nguồn E = 9(V), điện trở trong r = 1(Ω). Khối lượng đồng bám vào catốt trong thời gian 5h có giá trị là

A.   5,97(g);             B. 10,5 (g)    C. 11,94(g)  ;      D . (5 g)

Câu trả lời (1)

 • Câu 1: \(e_c=\dfrac{L\Delta i}{\Delta T}=0,005.0,4=0,002V\)

  Chọn C.

  Câu 2. Cường độ dòng điện: \(I=9:(8+1)=1A\)

  Khối lượng đồng bán vào ca tốt trong 5h là: 

  \(m=\dfrac{1}{96500}.\dfrac{64}{2}.1.5.3600=5,97g\)

  Chọn A

  bởi Hoa Kim Hoàngg 26/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan