ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Tính suất điện động tự cảm trong ống dây ?

Câu 1. Một dòng điện trong ống dây phụ thuộc vào thời gian theo biểu thức I = 0,4t (I tính bằng ampe, t tính bằng giây). Ống dây có hệ số tự cảm L = 0,005H. Suất điện động tự cảm trong ống dây là

A.   0,003V;         B. 0,004V ;       C. 0,002V;                      D. 0,001V

Câu 2. Một bình điện phân dung dịch CuSO4 có anốt  làm bằng đồng, điện trở của bình điện phân  R = 8(Ω), được mắc vào hai cực của bộ nguồn E = 9(V), điện trở trong r = 1(Ω). Khối lượng đồng bám vào catốt trong thời gian 5h có giá trị là

A.   5,97(g);             B. 10,5 (g)    C. 11,94(g)  ;      D . (5 g)

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • Câu 1: \(e_c=\dfrac{L\Delta i}{\Delta T}=0,005.0,4=0,002V\)

  Chọn C.

  Câu 2. Cường độ dòng điện: \(I=9:(8+1)=1A\)

  Khối lượng đồng bán vào ca tốt trong 5h là: 

  \(m=\dfrac{1}{96500}.\dfrac{64}{2}.1.5.3600=5,97g\)

  Chọn A

    bởi Hoa Kim Hoàngg 26/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy

 

YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 

YOMEDIA
1=>1