Tính R và I khi đèn sáng bình thường

bởi Đặng Khánh Huyền ngày 21/01/2018

Một bóng đèn ghi 110V-30W mắc nối tiếp vào Rb rồi mắc vào hiệu điện thế U=220V

a) Tính R và I khi đèn sáng bình thường

b) Để đèn sáng bình thường thì Rb có giá trị là bao nhiêu

c) Tính điện năng mà bóng đèn tiêu thụ trong 30 ngày , 1 ngày dùng 4h

Câu trả lời (0)

Gửi câu trả lời Hủy

 

Được đề xuất cho bạn

Các câu hỏi có liên quan