Tính giá trị các điện trở R1 và R2 biết R1=R2+9Ω và CĐDĐ qua mỗi điện trở có mối liên hệ I2=3I1

bởi Ban Mai 06/09/2018

cho 2 điện trở R1 và R2 biết R1=R2+9(ôm) . Đặt vào 2 đầu mỗi điện trở cùng hiệu điện thế U thì cường độ dòng điện qua mỗi điện trở có mối liên hệ I2=3I1. Hãy tính giá trị mỗi điện trở ns trên

Câu trả lời (1)

 • \(I_1=\dfrac{U}{R_1}\)

  \(I_2=\dfrac{U}{R_2}\)

  \(\Rightarrow \dfrac{I_1}{I_2}=\dfrac{R_2}{R_1}=\dfrac{1}{3}\)

  \(\Rightarrow 3R_2=R_1\) (1)

  Mà: \(R_1=R_2+9\) (2)

  Từ (1) và (2) suy ra: \(R_1=13,5\Omega;R_2=4,5\Omega\)

  bởi Nguyen Van Bien 06/09/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan