YOMEDIA
ZUNIA12

Tìm CĐDĐ qua mỗi điện trở và HĐT giữa hai đầu mỗi điện trở trong trường hợp có 3 điện trở mắc nối tiếp hoặc song song

Ba điện trở R1=R2=R3=R=60ohm mắc vào 1 nguồn điện có hiệu điện thế U=9V Tìm cường độ dòng điện qua mỗi điện trở và hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở trong hai trường hợp sau :

a)Ba điện trở mắc nối tiếp

b)Ba điện trở mắc song song

Theo dõi Vi phạm
ANYMIND360

Trả lời (1)

 • Tóm tắt

  \(R_1=R_2=R_3=60\Omega\)

  \(U=9V\)

  \(I_1,I_2,I_3=?\)

  \(U_1,U_2,U_3=?\)

  Bài làm

  a) R R R 1 2 3

  \(R_{TĐ}=R_1+R_2+R_3=60+60+60=180\left(\Omega\right)\)

  \(I_1=I_2=I_3=I=\dfrac{U}{R}=\dfrac{9}{180}=0,05\left(A\right)\)

  \(U_1=R_1\cdot I_1=60\cdot0,05=3\left(V\right)\)

  \(R_1=R_2=R_3=60\left(\Omega\right)\)\(I_1=I_2=I_3=3\left(A\right)\)

  \(\Rightarrow U_1=U_2=U_3=3\left(V\right)\)

  b) R R R 1 2 3 1

  Ta có: \(\dfrac{1}{R_{TĐ}}=\dfrac{1}{R_1}+\dfrac{1}{R_2}+\dfrac{1}{R_3}=\dfrac{1}{60}+\dfrac{1}{60}+\dfrac{1}{60}=\dfrac{1}{20}\)

  \(\Rightarrow R_{TĐ}=20\left(\Omega\right)\)

  Ta có:\(U_1=U_2=U_3=U=9V\)

  \(\Rightarrow I_1=\dfrac{U_1}{R_1}=\dfrac{9}{20}=0,45\left(A\right)\)

  \(R_1=R_2=R_3\)\(U_1=U_2=U_3\)

  \(\Rightarrow I_1=I_2=I_3=0,45\left(A\right)\)

    bởi Phan Thanh Mai Mai 13/09/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
ZUNIA9

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON