Tính nhiệt độ ban đầu của Đồng ?

bởi Nguyễn Hạ Lan 21/01/2019

Người ta thả đồng thời 200g Sắt ở 150C vào 450g đồng ở Nhiệt độ t vào 150g nước ở nhiệt độ 800C , nhiệt độ cân bằng tc = 62,40C . Tính nhiệt độ ban đầu của Đồng ?

Cho biết Nhiệt dung riêng của sắt C1 = 460J/kg.độ ,của đồng C2 = 400J/kg.độ và của nước là C3 = 4200J/kg.độ .

Câu trả lời (33)

 • đổi 200g = 0,2kg

  150g = 0,15kg

  450g =0,45kg

  Nhiệt lượng thu vào của sắt là :

  Q1 = m1 . c1 . (tc - t1) = 0,2 . 460 . (62,4 - 15) =4360,8(J)

  Nhiệt lượng tỏa ra của đồng là :

  Q2 = m2 . c2 . (tc - t) = 0,45 . 400 . ( 62,4 - t) = 11232-180t

  Nhiệt lượng tỏa ra của nước là :

  Q3 = m3 . c3 . (t3 - tc) = 0,15 . 4200 . (80-62,4) = 36750(J)

  Áp dụng phương trình cân bằng nhiệt. ta có :

  Q1 = Q2 + Q3

  => 4360,8 = 11232 - 180t +36750

  => 180t = 43621,2

  => t = 242,34oC

  vậy nhiệt độ của đồng lúc đầu là 242,34oC

  bởi Hoàngg Trâm 21/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Đổ một thìa nước nóng vào nhiệt lượng kế, nhiệt độ của nó tăng lên 7*C, lại đổ thêm một thìa nước nóng nữa vào nhiệt kế, nhiệt độ của nó tăng thêm 4*C nữa. Hỏi đổ tổng cộng 30 thìa nước nóng vào nhiệt lượng kế thì nhiệt độ của nó tăng lên được bao nhiêu độ ? Bỏ qua trao đổi nhiệt với môi trường ngoài.

  bởi het roi 21/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Gọi q1 q2 lần lượt là nhiệt dung của nước nóng và nlk

  t1 , t2 là nhiệt độ ban đầu của nước nóng và nlk

  Lần 1 tcb=t2+7

  ptcbn

  q thu = Q tỏa

  =>q2.(t2+7-t2)=q1.(t1-t2-7)=>\(\dfrac{q2}{q1}=\dfrac{t1-t2-7}{7}\left(1\right)\)

  Lần 2 tcb=t2+11

  => qthu = tỏa

  => (q2+q1).(t2+11-t2-7)=q1.(t1-t2-11)=>\(\dfrac{q1+q2}{q1}=\dfrac{t1-t2-11}{4}\) =>

  \(\dfrac{q2}{q1}=\dfrac{t1-t2-15}{4}\left(2\right)\)

  Từ 1,2 => t1-t2=\(\dfrac{77}{3}\)=>\(\dfrac{q2}{q1}=\dfrac{8}{3}=>q1=0,375q2\)

  Gọi x là nhiệt độ tăng thêm khi đổ 30 ca nước nóng

  tcb=t2+11+x

  Q thu = Qtoa

  =>(q2+2q1).(t2+11+x-t2-11)=30q1.(t1-t2-11-x)

  =>\(\dfrac{q2+2q1}{q1}=\dfrac{30\left(t1-t2-11-x\right)}{x}=>\dfrac{q2}{q1}=\dfrac{30.\left(t1-t2-11-x\right)-2x}{x}=\dfrac{8}{3}=>x\sim12,69\)

  Vậy...........

  bởi phạm thị thảo 22/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Người ta thả một miếng đồng có khối lượng 600g ở nhiệt độ 100 độ C vào 2,5 kg nước. Nhiệt độ khi có cân bằng nhiệt là 30 độ C. Hỏi nước nóng lên thêm bao nhiêu độ, nếu bỏ qua sự trao đổi nhiệt với bình nước và môi trường bên ngoài.

  bởi Hoa Hong 22/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Tóm tắt :

  mđồng = 600g = 0,6kg

  t1 = 1000C

  mnước = 2,5kg

  t = 300C

  Cnước = 4200 J/kg.k

  Cđồng = 380 J/kg.k

  -------------------

  △t = ? ( 0C )

  ---------------------------------------------

  Giải :

  Nhiệt lượng đồng toả ra là :

  Qtoả = mđồng . Cđồng ( t1 - t )

  = 0,6 . 380 ( 100 - 20 )

  = 15960 ( J )

  Theo phương trình cân bằng nhiệt , ta có :

  Qtoả = Qthu = 15960 ( J )

  Nhiệt độ nước nóng lên thêm là :

  Qnước = mnước . Cnước . △t

  ⇒△t =\(\dfrac{Q_{nước}}{m_{nước}.C_{nước}}\)

  = (15960 )/( 2,5 . 4200 )

  = 1,52 ( 0C )

  Đáp số : △t = 1,52 0C

  bởi Nguyen Thi Lan Anh 23/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Bài 1. Một ấm nhôm khối lượng 500g chứa 2 lít Nước ở nhiệt độ 25•C

  A) tính nhiệt lượng cần cung cấp để đun sôi ấm nước trên

  B) người ta thả vào ấm (khi chưa đun) một thanh nhôm khối lượng 500g đã được nung nóng đến nhiệt độ 100•C. Tính nhiệt độ cân bằng của hỗn hợp?

  bởi ngọc trang 24/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Phương trình cân bằng nhiệt

  bởi Trần Thùy My 24/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • người ta thả 1 miếng nhôm ở nhiệt đọ 120 độC vào bình cách nhiệt chứa 2 kg nước ỏ nhiệt độ ban đầu là 20độC thì thấy có sự trao đổi nhiệt giữa đồng và nước.Ngiệt độ cân bằng của nước bằng bao nhiêu độC tính khối lượng cua miếng đồng
  mn làm nhanh hộ e vs ạk
  e đag cần gấp

  bởi Nguyễn Lê Tín 26/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • ko bt lm mà cũng k muốn lm

  bởi Kiều Hoa 26/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Người ta thả đồng thời 200 g sát ở \(15^0C\) vào 450 g đồng ở nhiệt độ t vào 150 g nước ở nhiệt độ \(80^0C\) , nhiệt độ cân bằng \(t_c=62,4^0C\) . Tính nhiệt độ ban đầu của dòng ? Cho biết nhiệt dung riêng của sắt \(C_1=460J/kg\) đô . cua đồng \(C_2=400J/kg\) và của nước là \(C_3=4200J/kg\)

  bởi My Le 29/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • Bảo Lộc

  Trong một bình nước hình trụ có một khối nước đá nổi được giữ bằng một sợi dây nhẹ, không giãn .Biết lúc đầu sức căng của sợi dây là 10N. Hỏi mực nước trong bình sẽ thay đổi như thế nào, nếu khối nước đá tan hết? Cho diện tích mặt thoáng của nước trong bình là 100cm2 và khối lượng riêng của nước là 1000kg/m3.

 • Mai Vàng

  Thả 1 cục nước đá 0 độ C vào một cốc nước ở nhiệt độ phòng 20 độ C thì thấy xảy ra sự trao đổi nhiệt. Tìm nhiệt độ của nước trong cốc khi đã cân bằng nhiệt?

  - Giúp mk với mai mình thi rồi -

 • Trần Thị Trang

  Đổ 738g nước ở nhiệt độ 150C vào một nhiệt lượng kế bằng đồng có khối lượng 100g, rồi thả vào đó một miếng đồng có khối lượng 200g ở nhiệt độ 1000C. Nhiệt độ khi bắt đầu có cân bằng nhiệt là 170C. Biết nhiệt dung riêng của nước là 4168J/kg.K. Hãy tính nhiệt dung riêng của đồng.

 • thuy linh

  Có hai bình cách nhiệt.

  Bình 1:m1= 2kg nước ở t1=200C

  Bình 2:m2=4kg nước ở t2=600C

  Rót một lượng nước từ bình 1 sang bình 2 sau khi có cân bằng nhiệt người ta lại rót một lượng nước như thế từ bình 2 sang bình 1,nhiệt độ cân bằng ở bình 1 lúc này là 21,950C

  a)Tính lượng nước rót mỗi lần và nhiệt độ cân bằng ở bình 2

  b) Nếu tiếp tục thực hiện lần 2 thì nhiệt độ cân bằng là bao nhiêu?

  c)Nếu cứ rót như thế n lần thì nhiệt độ cân bằng là bao nhiêu?

  Giúp mk nha .Cảm ơn mọi người nhiều :)

 • Trịnh Lan Trinh

  Có một bình cách nhiệt đựng nước nóng ở nhiệt độ to và một cốc chưa đựng gì ở nhiệt độ t=20oC. Rót đầy nước nóng trong bình vào cốc thì nhiệt độ của cốc khi có cân bằng nhiệt là t1=40oC. Sau đó đổ hết nước trong cốc ra và rót đầy nước nóng trong bình vào cốc thì nhiệt độ cốc khi cân bằng nhiệt là t2=50oC. Lại tiếp tục đổ hết nước trong cốc ra và đổ đầy nước nóng trong bình vào cốc. Khi đó cân bằng nhiệt, nhiệt độ của cốc lúc này là bao nhiêu? Bỏ qua sự trao đổi nhiệt giữa nước và cốc với nhiệt độ của môi trường.

 • Lê Minh Trí

  Hai bình cách nhiệt A và B chứa cùng một lượng nước , có nhiệt độ lần lượt là 200c và 80oc. Múc một ca nước từ bình B sang bình A thì nhiệt độ của nước ở bình A khi cân bằng là 24oc. Sau đó múc 3 ca nước từ bình A sang bình B . Tính nhiệt độ cân bằng ở bình B . Cho rằng chỉ có sự trao đổi nhiệt của nước.

 • thanh duy

  Muốn có 16l nước ở nhiệt độ 40 độ C. Phải pha bao nhiêu lít nước ở nhiệt độ 20 độ C với bao nhiêu lít nước đang sôi

 • Lê Minh Bảo Bảo

  Cho một bình thông nhau có hai nhánh giống nhau chứa thủy ngân. Đỗ vào nhánh A một lượng nước có chiều cao h1=20cm, đổ vào nhánh B một lượng dầu có chiều cao h2 thì thấy mực thủy ngân ở nhánh B cao hơn nhánh A một đoạn h3=1cm.

  a) tính chiều cao h2 của cột dầu đã rót vào ở nhánh B.

  b) tính độ chênh lệch của mặt thoáng chất lỏng ở hai nhánh.

  Cho biết trọng lượng riêng của nước, dầu và thủy ngân lần lượt là d1=10000N/m3 , d2=88000 N/m3 ,d3=136000N/m3

 • Anh Trần

  Mọi người giúp mình với

  Một ấm nhôm có khối lượng 300g đựng 3kg nước 20°C. Biết nhiệt dung riêng của nhôm và nước lần lượt là 880J/kg.K và 4200J/kg.K., khối lượng riêng của nước là 1000 kg/m3

  A. Tính nhiệt lượng cần thiết để đun sôi ấm nước này

  B. Sau khi nước đã sôi, người ta đổ hết lượng nước này vào một thùng chứa 10 lít nước lạnh ở 4°C. Hỏi nhiệt độ của nước trong thùng khi có sự cân bằng nhiệt là bao nhiêu nếu

  .Nhiệt lượng hao phí là không đáng kể

  . Thất thoát nhiệt lượng trong quá trình truyền nhiệt ra ngoài là 30°C

 • Phạm Khánh Ngọc

  khi người ta dẫn 0.3kg hơi nước ở nhiệt độ 100 độ C vào 1 bình chứa 2.5kg nước đang ở nhiệt độ 15 độ C. khi cân = nhiệt được thiết lập, tính nhiệt độ của nước và tổng khối lượng nước trong bình. biết c nước= 4200J/kg.k, L= 2.3x106 J/kg. bỏ qua nhiệt làm nóng vỏ bình và nhiệt lượng tỏa ra môi trường