Tính áp suất của vật có trọng lượng P=500N tác dụng lên mặt phẳng nằm ngang ?

bởi Nguyễn Hoài Thương 22/09/2018

Một vật có trọng lượng P=500N diện tích tiếp xúc của vật so với mặt phẳng nằm ngang là 0,25m^2.Tính áp suất của vật tác dụng lên mặt phẳng nằm ngang.

Câu trả lời (1)

  • Áp suất vật tác dụng lên mặt phẳng nằm ngang là :

    p = \(\frac{F}{S}=\frac{500}{0,25}=2000\) (N/m2).

    Đáp số : 2000 N/m2.

    bởi Dương Thư 22/09/2018
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan