Nhiệt độ lúc sau của đồng là bao nhiêu độ C ?

bởi Phan Thiện Hải 19/01/2019

Người ta cung cấp cho 5kg đồng một nhiệt lượng là 57 kJ. Nhiệt dung riêng của đồng là 380 J/Kg.K

a) Hỏi đồng nóng thêm mấy độ?

b) Nhiệt độ lúc sau của đồng là bao nhiêu độ C ? Biết nhiệt độ ban đầu là 25 độ C.

Câu trả lời (35)

 • Tóm tắt :

  \(m=5kg\)

  \(Q=57kJ=57000J\)

  \(c=380J/kg.K\)

  \(t_1=25^oC\)

  \(\Delta t=?\)

  \(t_2=?\)

  GIẢI :

  a) Nhiệt độ nóng lên của đồng là :

  \(\Delta t=\dfrac{Q}{m.c}=\dfrac{57000}{5.380}=30^oC\)

  b) Nhiệt độ lúc sau của đồng là :

  \(\Delta t=t_2-t_1\)

  \(\Rightarrow t_2=\Delta t+t_1=30^oC+25^oC=55^oC\)

  bởi Huỳnh Nga 19/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • câu 1: một thỏi thép nặng 12 kg đang có nhiệt độ là 20 độ C .Bt nhiệt dung riêng của thép là 460 J/kg.K.Nếu khối thép này nhận thêm một nhiệt lượng là 44160 J thì nhiệt độ của nó tăng lên bao nhiêu?

  câu 2:một lượng nc dùng trg bình có nhiệt độ ban đầu là 25 độ C ,sau khi nhận nhiệt lượng 787,5 kJ thì nc sôi.Bt nhiệt dung riêng của nc là 4200 J/kg.K.Hãy tính thể tích nc trg bình?

  câu 3: một ấm nhôm có khối lượng 360g chứa 1,2 lít nc .Bt nhiệt độ ban đầu của âm và nc là 24 độ C.Bt nhiệt dung riêng của nc là 4200 J/kg.K,cua nhôm là 880 J/kg.K.Hãy tính nhiệt lượng cần thiết để đun sôi nc ấm

  bởi Van Tho 20/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Tóm tắt :

  \(m_1=360g=0,36kg\)

  \(m_2=1,2kg\)

  \(t_1=24^oC\)

  \(t_2=100^oC\)

  \(c_1=880J/kg.K\)

  \(c_2=4200J/kg.K\)

  \(Q=?\)

  GIẢI :

  Nhiệt lượng ấm nhôm tỏa ra là :

  \(Q_1=m_1.c_1.\left(t_2-t_1\right)=0,36.880.\left(100-24\right)=24076,8\left(J\right)\)

  Nhiệt lượng nước thu vào là :

  \(Q_2=m_2.c_2.\left(t_2-t_1\right)=1,2.4200.\left(100-24\right)=383040\left(J\right)\)

  Nhiệt lượng cần thiết để đun sôi nước là :
  \(Q=Q_1+Q_2=24076,8+383040=407116,8\left(J\right)\)

  Vậy nhiệt lượng cần thiết để đun sôi nước là 407116,8J.

  bởi Nguyễn Yên 20/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Anh chị tốt bụng bạn bè tốt bụng làm ơn giúp mình làm mấy bài này đi mình mang ơn nhìu ạ!!!

  Bài 1 : Một nồi đồng có khối lượng 500g chứa 1 lít nước ở nhiệt độ 200C . Để đun sối nồi nước này cần 1 nhiệt lượng bao nhiêu ?
  Bài 2 : Thả 300g chì ở 100oC vào 200g nước ở 58,5oC làm nước nóng lên tới 60oC
  a/ Hỏi nhiệt độ của chì sau khi cân bằng nhiệt ?
  b/ Tính nhiệt lượng nước thu vào ?
  c/ Tính nhiệt dung riêng của chì ?
  Bài 3 : Thả 600g đồng ở nhiệt độ 100oC vào 2,5kg nước , nhiệt độ khi cân bằng nhiệt là 30oC .
  Hỏi nước nóng lên thêm bao nhiêu độ ? (bỏ qua sự trao đổi nhiệt với bình đựng nước và môi trường bên ngoài )

  AI GIÚP MÌNH GIẢI MẤY BÀI NÀY MANG ƠN NGƯỜI ĐÓ SUỐT ĐỜI!!!

  bởi Duy Quang 21/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Bài 2 :

  Tóm tắt :

  \(m_1=300g=0,3kg\)

  \(t_1=100^oC\)

  \(c_1=130J/kg.K\)

  \(m_2=200g=0,2kg\)

  \(t_2=58,5^oC\)

  \(t'_2=60^oC\)

  \(c_2=4200J/kg.K\)

  \(t'_1=?\)

  \(Q_{thu}=?\)

  \(c_1=?\)

  GIẢI :

  Nhiệt lượng chì tỏa ra là :

  \(Q_{tỏa}=m_1.c_1.\left(t_1-t'_1\right)=0,3.130.\left(100-t'_1\right)\)

  Nhiệt lượng nước thu vào là :

  \(Q_{thu}=m_2.c_2.\left(t'_2-t_2\right)=0,2.4200.\left(60-58,5\right)=1260\left(J\right)\)

  Theo phương trình cân bằng nhiệt ta có :

  \(Q_{tỏa}=Q_{thu}\)

  \(\Rightarrow m_1.c_1.\left(t_1-t'_1\right)=m_2.c_2.\left(t'_2-t_2\right)\)

  \(\Rightarrow0,3.130.\left(100-t'_1\right)=0,2.4200.\left(60-58,5\right)\)

  \(\Rightarrow3900-39t'_1=1260\)

  \(\Rightarrow t'_1=\dfrac{3900-1260}{39}\approx67,69^oC\)

  bởi Đặng Dunh 21/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Người ta thả một miếng đồng có khối lượng 400g được nung nóng tới 100 độ C vào bình nhiệt lượng kế bằng nhôm đựng 500g nước

  a) Bỏ qua sự hấp thụ nhiệt của bình nhiệt lượng kế, tính nhiệt độ ban đầu của nước. Biết nhiệt độ cân bằng là 60độ C

  b) Thực tế, bình nhiệt lượng kế cũng hấp thụ nhiệt khi đó nhiệt độ cân bằng là 58độ C. Tính khối lượng bình nhiệt lượng kế

  bởi hoàng duy 22/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Tóm tắt :

  \(m_1=400g=0,4kg\)

  \(t_1=100^oC\)

  \(c_1=380J/kg.K\)

  \(m_2=500g=0,5kg\)

  a) \(t=60^oC\)

  \(t_2=?\)

  b) \(t=58^oC\)

  \(m_2=?\)

  GIẢI :

  a) Nhiệt lượng miếng đồng tỏa ra là :

  \(Q_{tỏa}=m_1.c_1.\left(t_1-t\right)=0,4.380.\left(100-60\right)=6080\left(J\right)\)

  Nhiệt lượng nước thu vào là :

  \(Q_{thu}=m_2.c_2.\left(t-t_2\right)=0,5.4200.\left(60-t_2\right)\)

  Theo phương trình cân bằng nhiệt ta có :

  \(Q_{tỏa}=Q_{thu}\)

  \(\Rightarrow m_1.c_1.\left(t_1-t\right)=m_2.c_2.\left(t-t_2\right)\)

  \(\Rightarrow0,4.380.\left(100-60\right)=0,5.4200.\left(60-t_2\right)\)

  \(\Rightarrow6080=126000-2100t_2\)

  \(\Rightarrow t_2=\dfrac{126000-6080}{2100}\approx57,1^oC\)

  b) Nhiệt lượng miếng đồng tỏa ra là :

  \(Q_{tỏa}=m_1.c_1.\left(t_1-t\right)=0,4.380.\left(100-58\right)=6384\left(J\right)\)

  Nhiệt lượng bình nhiệt kế thu vào là :

  \(Q_{thu}=m_2.c_2.\left(t-t_2\right)=m_2.880.\left(58-57,1\right)\)

  Theo phương trình cân bằng nhiệt ta có :

  \(Q_{tỏa}=Q_{thu}\)

  \(\Rightarrow m_1.c_1.\left(t_1-t\right)=m_2.c_2.\left(t-t_2\right)\)

  \(\Rightarrow m_2=\dfrac{m_1.c_1.\left(t_1-t\right)}{c_2.\left(t-t_2\right)}=\dfrac{0,4.380.\left(100-58\right)}{880.\left(58-57,1\right)}\approx8,06kg\)

  bởi Nguyễn Minh Quang 22/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • viết công thức tính nhiệt lượng thu vào của một vật có khối lượng m. Nêu tên đại lượng và đơn vị

  bởi thanh hằng 24/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Công thức tính nhiệt lượng thu vào của một vật là :

  \(Q_{thu}=m.c.\left(t_2-t_1\right)\)

  Trong đó :

  m : khối lượng của vật (kg)

  c : nhiệt dung riêng của vật (J/kg.K)

  t2 : Nhiệt độ sau cùng của vật

  t1 : nhiệt độ ban đầu của vật thu nhiệt.

  bởi Hoa thị LÁ Lá 24/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 1 . 1 nồi đồng có khối lượng 500g chứa 1 lít nước ở 200oC . để đun sôi nồi nước này cần 1 nhiệt lhượng bao nhiêu ?

  2 . thả 1 phần chiếc thìa kim loại vào 1 cốc nước nóng sau 1 thời gian thì phần cán thìa trong không khí nóng lên tại sao ?

  bởi Trieu Tien 27/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • Van Tho

  giúp mk tí nhé các bạn

  tthar 0.5 kg nc đá vào bình chứa 5 lít nc ở 80 độ c .tính nhiệt độ trung hòa

 • Dương Minh Tuấn

  câu 1:

  a, Khi nào thì vật có thế năng hấp dẫn ? Thế năng hấp dẫn phụ thuộc vào yếu tô nào?

  b, Khi nào thì vật có động năng ? Động năng phục thuộc vào yếu tố nào?

  c, Lấy ví dụ về 1 vật vừa có động năng vừa có thế năng.

  câu 2:

  a, Nhiệt năng của vật có thể thay đổi bằng những cách nào? Ví dụ minh họa?

  b, Cá muốn sống được thì phải có không khí để thở, nhưng ta lại thấy cá vẫn sống được trong nước. Hãy giải thích vì sao ?

  câu 3:

  a, Viết công thức nhiệt lượng của vật cần thu vào để nóng lên? Nêu rõ ý nghĩa của các đại lượng trong công thức?

  b, Nói nhiệt dung lượng riêng của nhôm là 880J/kg.K điều đó có nghĩa gì?

  câu 4:

  Một học sinh thả 300g chỉ ở nhiệt độ 100 độ C vào 250g nước ở nhiệt độ 58,5 độ C làm cho nước nóng lên tới 60 độ C

  a, Tính nhiệt lượng của nước thu vào? (Biết nhiệt dung lượng riêng của nước là 4200J/kg.K).

  b, Tính nhiệt dung riêng của chì.

 • Truc Ly

  Người ta thả một miếng đồng khối lượng 0,6kg vào 200g nước, miếng đồng nguội đi từ 100oC xuống 30oC. Hỏi :

  a) Nước nhận một nhiệt lượng bằng bao nhiêu ?(1,5đ)

  b) Nước nóng thêm bao nhiêu độ ? (1,5đ)

  Bỏ qua sự trao đổi nhiệt ra môi trường xung quanh. Cho nhiệt dung riêng của đồng và của nước là 380J/kg.K và 4200J/ kg.K.


 • Van Tho

  Câu 2. Một tấm đồng có nhiệt độ 90°C, được bỏ vào 250g nước ở nhiệt độ 20°C làm cho nước nóng lên tới 40°C.
  a) nhiệt độ của tấm đồng ngay khi có sự cân bằng nhiệt
  b) tính nhiệt lượng của nước thu vào
  c) tính khối lượng của tấm đồng
  cho nhiệt dung riêng của đồng là 380J/kg.k,nhiệt dung riêng của nước 4200J/kg.k

 • Co Nan

  Nhiệt dung riêng của đồng của 380 J/kg.K có nghĩa là: A: 1 kg đồng tăng lên 1 độ C. B: 1 g đồng tăng lên 1 độ C. C: 1 kg đồng tăng lên 1 độ C là 380 J/kg. D: 1 kg đồng tăng lên 1 độ C là 380 J

 • Nguyễn Linh
  một ấm đun nước bằng nhôm có khối lượng 0,5 chưa 2,5 lít nước ở 20°c . thả một quả cầu đồng được nung nóng vào ấm nước trên , sau một thời gian nhiệt độ của quả cầu và ấm nước đều bằng 45°c . tính khối lượng của quả cầu
 • Tặng Khải

  một bình nhiệt lượng kế bằng nhôm có khối lượng là 100g chứa 250g nước ở 20 độ. người ta thả một miếng đồng có khối lượng là 150g đã được nung với nhiệt độ là 120độ. tính nhiệt độ cuối cùng của nước biết nhiệt dung riêng của nhôm đồng và nước  880J/kg.K, 380J/kg.K, 4200J/kg.K