AMBIENT

Người lái đò đang ngồi trên chiếc thuyền thả trôi theo dòng nước đứng yên so với ?

bởi Allen Walker 10/03/2019

Người lái đò đang ngồi trên chiếc thuyền thả trôi theo dòng nước. Trong các câu mô tả sau đây, câu nào đúng?

A. Người lái đò đứng yên so với dòng nước.

B. Người lái đò chuyển động so với dòng nước.

C. Người lái đò đứng yên so với bờ sông.

D. Người lái đò chuyển động so với chiếc thuyền

ADSENSE

Câu trả lời (3)

 • Chọn A

  Vì người lái đò đang ngồi trên chiếc thuyền thả trôi theo dòng nước nên người lái đò đứng yên so với dòng nước và chiếc thuyền còn chuyển động so với bờ sông.

  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • Người lái đò đang ngồi yên trên chiếc thuyền thả trôi theo dòng nước. 

          Câu mô tả nào sau đây là đúng?

  A. Người lái đò đứng yên so với dòng nước.

  B. Người lái đò chuyển động so với dòng nước.

  C. Người lái đò đứng yên so với bờ sông.

  D. Người lái đò chuyển động so với chiếc thuyền.

   

  Đáp án: B

  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>