YOMEDIA

Tìm độ dài thêm ra của lò xo lực kế ?

bởi Allen Walker 14/12/2018

 Khi treo một vật khối lượng m1 vào lực kế thì độ dài thêm ra của lò xo lực kế là Δl1 = 3cm. Nếu lần lượt treo vào lực kế các vật có khối lượng m2 = 2m, m3 = Giải vở bài tập Toán 3 | Giải VBT Toán 3m1 thì độ dài thêm ra của lò xo lực kế sẽ lần lượt là :

A. Δl2 = 1,5cm ;        Δl3 = 9cm B. Δl2 = 6cm ; Δl3 = 1cm

C. Δl2 = 2cm ;         Δl3 = Giải vở bài tập Toán 3 | Giải VBT Toán 3cm D. Δl2 = Giải vở bài tập Toán 3 | Giải VBT Toán 3cm ; Δl3 = 2cm

RANDOM

Câu trả lời (8)

 •  Khi treo một vật khối lượng m1 vào lực kế thì độ dài thêm ra của lò xo lực kế là Δl1 = 3cm. Nếu lần lượt treo vào lực kế các vật có khối lượng m2 = 2m, m3 = Giải vở bài tập Toán 3 | Giải VBT Toán 3m1 thì độ dài thêm ra của lò xo lực kế sẽ lần lượt là :

  A. Δl2 = 1,5cm ;        Δl3 = 9cm               B. Δl2 = 6cm ; Δl3 = 1cm

  C. Δl2 = 2cm ;         Δl3 = Giải vở bài tập Toán 3 | Giải VBT Toán 3cm         D. Δl2 = Giải vở bài tập Toán 3 | Giải VBT Toán 3cm ; Δl3 = 2cm

  Chọn B

  Nếu m2 = 2m1 thì độ dài thêm ra của lò xo Δl2 = 2Δl1 = 2.3 = 6cm

  Nếu m3 = Giải vở bài tập Toán 3 | Giải VBT Toán 3 m1 thì độ dài thêm ra của lò xo là Δl3 = Giải vở bài tập Toán 3 | Giải VBT Toán 3 Δl1 = Giải vở bài tập Toán 3 | Giải VBT Toán 3.3=1cm

  Vậy đáp án B là đáp án đúng.

  bởi Midoriya Izuku 14/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Đáp án b

   

  bởi Nhu Xuan Tra 14/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Chọn B.Δl2=6cm;Δl3=1cm

  bởi Ngô Huỳnh Anh 17/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 •  là đáp án B

   

  bởi Chau Nguyen 20/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • B

   

  bởi Vua Ảo Tưởng 03/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • B

  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • b

  bởi nghiêm tiến ngọc 20/08/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA