AMBIENT

300C, 370C ứng với bao nhiêu 0F ?

bởi Hello Bro! 10/03/2019

Hãy tính xem 300C, 370C ứng với bao nhiêu 0F ?

 

ADSENSE

Câu trả lời (3)

 • a. Ta có : 300C = 00C +300C

  Vậy :       300C = 320F + (30 x 1,80F) = 860F.

  b. Ta có : 370C = 00C +370C

  Vậy :       370C = 320F + (37 x 1,80F) = 98,60F     

  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • 300C = 00C + 300C

          = 320F + ( 30 x 1,80F )

          = 320F + 540F = 860F

   

  370C = 00C + 370C

          = 320F + ( 37 1,80F )

          = 320F + 66,60F = 98,60F

     

  bởi kairon (minecraft) 17/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 30độC=86độF

  37độC=98.6độF

  bởi nghiêm tiến ngọc 17/08/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>