YOMEDIA

Tính cường độ điện trường tại điểm M nằm trên trung trực của 1 đoạn thẳng

bởi Lê Nhật Minh 26/07/2017

help meeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee !

Hai điện tích điểm \({q_1} = 1\) nC và \({q_2} = -1\) nC đặt tại hai điểm A, cách nhau 6 cm trong không khí.

Tính cường độ điện trường tại điểm  nằm trên trung trực của A cách trung điểm của A một khoảng 4 cm.

RANDOM

Câu trả lời (5)

 • Hai điện tích điểm \({q_1} = 1nC = {1.10^{ - 9}}C\) và \({q_2} =  - 1nC =  - {1.10^{ - 9}}C\) đặt tại hai điểm A, cách nhau 6 cm trong không khí.

  Xét điểm M nằm trên đường trung trực của A và cách trung điểm của Amột khoảng  cm, ta có AM=BM=r=5cm=0,05m
  - Cường độ điện trường do  \({q_1} = {1.10^{ - 9}}C\) đặt tại A, gây ra tại M là:
            \({E_1} = {9.10^9}\frac{{|{q_1}|}}{{{r^2}}} = 3600\) V/m, có hướng từ A tới M.
  - Cường độ điện trường do  \({q_2} =  - {1.10^{ - 9}}C\) đặt tại B, gây ra tại M là:
             \({E_2} = {E_1} = 3600\) V/m, có hướng từ M tới B.
  - Cường độ điện trường tổng hợp tại điểm M là  \(\vec E = {\vec E_1} + {\vec E_2}.\)
  Do  \({\vec E_1}\) và  \({\vec E_2}\) hợp với nhau một góc  \(2\alpha \) và  \({E_1} = {E_2}\) nên  \(E = 2{E_1}.\cos \alpha \), với \(\cos \alpha  = 3/5\) , suy ra E=4320 V/m.

  bởi Bi do 27/07/2017
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • cảm ơn bạn Lê Minh ,3 ,3 <3 <3

  bởi Mai Đào 27/07/2017
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA