Tìm điện thế tại 1 điểm mà tại đó vận tốc của proton bằng không

bởi Lê Thánh Tông ngày 13/09/2017

Mong mọi người xem giúp em bài này này nhé, giúp em nhé !!!

Một proton bay theo phương của một đường sức điện. Lúc proton ở điểm A thì vận tốc của nó bằng 2,5.104 m/s. Khi bay đến B vận tốc của proton bằng không. Điện thế tại A bằng 500 V. Hỏi điện thế tại điểm B bằng bao nhiêu. Cho biết proton có khối lượng 1,67.10-27kg và có điện tích 1,6.10-19 C. 

Câu trả lời (3)

 • Ta có  \(A = W \Rightarrow \frac{1}{2}mv_B^2 - \frac{1}{2}mv_A^2 = q{U_{AB}}\)

   \( \Rightarrow {U_{AB}} = \frac{{0 - \frac{1}{2}.1,{{67.10}^{ - 27}}.{{\left( {2,{{5.10}^4}} \right)}^2}}}{{1,{{6.10}^{ - 19}}}} =  - 3,3V\)

  \({U_{AB}} = {V_A} - {V_B} \Rightarrow {V_B} = {V_A} - {U_{AB}} = 500 + 3,3 = 503,3V\)

   

  bởi bach hao ngày 13/09/2017
  Like (0)
 • ahihi em cảm ơn nhiềuuuu

  bởi Lê Thánh Tông ngày 14/09/2017
  Like (0)
 • không có gì đâu nè blushcheeky

  bởi bach hao ngày 14/09/2017
  Like (0)
Gửi câu trả lời Hủy

 

Được đề xuất cho bạn

Các câu hỏi có liên quan