YOMEDIA
ZUNIA12

Một người lớn tuổi có thể nhìn được vật ở xa mà mắt không phải điều tiết, nhưng muốn đọc được dòng chữ gần nhất cách mắt 25 cm thì phải đeo kính sát mắt có độ tụ 1 (dp). Độ biến thiên độ tụ của mắt người đó từ trạng thái không điều tiết đến ứạng thái điều tiết tối đa là?

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • + Người này nhìn được vật ở xa mà mắt không phải điều tiết nên \(O{{C}_{V}}=\infty \)

  + Để khi đeo kính nhìn được vật gần nhất cách mắt 25cm thì qua kính cho một ảnh ảo tại điểm cực cận cửa mắt.

  + \(\left\{ \begin{align}

    & d=0,25-\ell =0,25\left( m \right) \\

   & {{d}^{/}}=-\left( O{{C}_{C}}-\ell  \right)=-O{{C}_{C}} \\

  \end{align} \right.\xrightarrow{D=\frac{1}{f}=\frac{1}{d}+\frac{1}{{{d}^{/}}}}1=\frac{1}{0,25}+\frac{1}{-O{{C}_{C}}}\Rightarrow O{{C}_{C}}=\frac{1}{3}\left( m \right)\)

  + \(\left\{ \begin{align}

    & {{D}_{\min }}=\frac{1}{{{f}_{\max }}}=\frac{1}{O{{C}_{V}}}+\frac{1}{OV} \\

   & {{D}_{\max }}=\frac{1}{{{f}_{\min }}}=\frac{1}{O{{C}_{C}}}+\frac{1}{OV} \\

  \end{align} \right.\Rightarrow \Delta D={{D}_{\max }}-{{D}_{\min }}=\frac{1}{O{{C}_{C}}}-\frac{1}{O{{C}_{V}}}=3\left( dp \right)\)

    bởi Hữu Trí 16/03/2022
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
ZUNIA9

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF