YOMEDIA
ZUNIA12

Một biến trở làm bằng dây sắt mắc nối tiếp với nguồn điện có hiệu điện thế U không đổi và một ampe kế. Ở nhiệt độ 20oC, điện trở của biến trở là R1 = 100Ω và của ampe kế là RA = 20Ω còn cường độ dòng điện trong mạch chính là I1 = 24mA. Tính số chỉ của ampe kế khi nhiệt độ của biến trở là 60oC, cho hệ số nhiệt điện trở của sắt là \(\text{ }\!\!\alpha\!\!\text{ }=6.\text{1}{{\text{0}}^{-\text{3}}}{{\text{K}}^{-\text{1}}}\).

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • Ta có:  I1 = \(\frac{\text{U}}{{{\text{R}}_{\text{1}}}\text{+}{{\text{R}}_{\text{A}}}}$; I2 = $\frac{\text{U}}{{{\text{R}}_{\text{2}}}\text{+}{{\text{R}}_{\text{A}}}}\) => I2 = I1\(\frac{{{\text{R}}_{\text{1}}}\text{+}{{\text{R}}_{\text{A}}}}{{{\text{R}}_{\text{2}}}\text{+}{{\text{R}}_{\text{A}}}}\).

  Với:     R2 = R1[1 + α(t2 – t1)

  =>        I2 = I1\(\frac{{{\text{R}}_{\text{1}}}\text{+}{{\text{R}}_{\text{A}}}}{{{\text{R}}_{\text{1}}}\text{ }\!\![\!\!\text{ 1 +  }\!\!\alpha\!\!\text{ }\left( {{\text{t}}_{\text{2}}}\text{-- }{{\text{t}}_{\text{1}}} \right)\text{+}{{\text{R}}_{\text{A}}}}\text{ = 24}\text{.}\frac{100+20}{100[1+{{6.10}^{-3}}(60-20)+20}\) = 20mA.

  Vậy: Số chỉ của ampe kế khi biến trở ở nhiệt độ 60oC là I2 = 20mA.

    bởi Bình Nguyen 23/02/2022
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
ZUNIA9

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF