YOMEDIA
NONE

Cho 2 dây dẫn cách nhau 10cm trong không khí, có hai dòng điện ngược chiều, có cường độ I1=6A; I2=12A chạy qua. Cảm ứng từ tổng hợp do hai dòng điện này gây ra tại điểm M cách dây dẫn mang dòng I1 một đoạn 5cm và cách dây dẫn mang dòng I2 một đoạn 15cm là bao nhiêu?

Theo dõi Vi phạm
ATNETWORK

Trả lời (1)

 • Giả sử hai dây dẫn được đặt vuông góc với mặt phẵng hình vẽ, dòng I1 đi vào tại A, dòng I2 đi ra tại B thì các dòng điện I1 và I2 gây ra tại M các véc tơ cảm ứng từ \(\overrightarrow {{B_1}} \) và \(\overrightarrow {{B_2}} \) có phương chiều 

  Có độ lớn: \({B_1} = {2.10^{ – 7}}\frac{{{I_1}}}{{AM}} = 2,{4.10^{ – 5}}T;{B_2} = {2.10^{ – 7}}\frac{{{I_2}}}{{BM}} = 1,{6.10^{ – 5}}T.\)

  Cảm ứng từ tổng hợp tại M là: \(\vec B = \overrightarrow {{B_1}}  + \overrightarrow {{B_2}} \)

  Vì \(\overrightarrow {{B_1}} \) và \(\overrightarrow {{B_2}} \) cùng phương, ngược chiều và B1 > B2 nên \(\overrightarrow B \) cùng phương, chiều với \(\overrightarrow {{B_1}} \)  và có độ lớn: B = B1 – B2 = 0,8.10-5 T

    bởi Ngọc Trinh 10/05/2022
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
NONE

Các câu hỏi mới

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON