YOMEDIA
ZUNIA12

Đồ thị vận tốc – thời gian ở hình dưới đây mô tả chuyển động của một chú chó con đang chạy trong một ngõ thẳng và hẹp.

a) Hãy mô tả chuyển động của chú chó.

b) Tính quãng đường đi được và độ dịch chuyển của chú chó sau: 2s; 4s; 7s và 10s bằng đồ thị và bằng công thức.

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • a) Mô tả chuyển động:

  - Trong 2 giây đầu tiên: chuyển động thẳng đều với vận tốc 1 m/s.

  - Từ giây thứ 2 đến giây thứ 4: chuyển động nhanh dần đều

  - Từ giây 4 đến giây 7: chuyển động chậm dần

  - Từ giây 4 đến giây 8: dừng lại

  - Từ giây 8 đến giây 9: chuyển động nhanh dần theo chiều âm

  - Từ giây 9 đến giây 10 chuyển động thẳng đều với vận tốc -1 m/s.

  b) Quãng đường đi được và độ dịch chuyển:

  - Sau 2 giây:

  \({s_1} = {d_1} = {v_1}{t_1} = 1.2 = 2\left( {m/s} \right)\)

  - Sau 4 giây:

  \({s_2} = {d_2} = {s_1} + \frac{1}{2}(1 + 3).2 = 2 + 4 = 6\left( m \right)\)

  - Sau 7 giây:

  + Quãng đường:

  \({s_3} = {s_2} + \frac{1}{2}.3.\left( {7 - 4} \right) = 6 + 4,5 = 10,5\left( m \right)\)

  + Độ dịch chuyển:

  \({d_3} = {d_2} + \frac{1}{2}.(3).\left( {7 - 4} \right) = 6 + 4,5 = 10,5\left( m \right)\)

  - Sau 10 giây:

  + Quãng đường:

  \({s_4} = {s_3} + s' = 10,5 + 0,5 + 1 = 12\left( m \right)\)

  + Độ dịch chuyển:

  \({d_4} = {d_3} + d' = 10,5 - 0,5 - 1 = 9\left( m \right)\)

  * Kiểm tra bằng công thức:

  - Sau 2 giây:

  \({s_1} = {d_1} = {v_1}{t_1} = 1.2 = 2\left( {m/s} \right)\)

  - Sau 4 giây:

  \(a = \frac{{\Delta v}}{{\Delta t}} = \frac{{3 - 1}}{{4 - 2}} = \frac{2}{2} = 1\left( {m/{s^2}} \right)\)

  \({s_2} = {d_2} = {d_1} + {v_1}{t_1} + \frac{1}{2}at_1^2 = 2 + 1.2 + \frac{1}{2}{.1.2^2} = 6\left( m \right)\)

  - Sau 7 giây:

  \(a = \frac{{\Delta v}}{{\Delta t}} = \frac{{0 - 3}}{{7 - 4}} = \frac{2}{2} =  - 1\left( {m/{s^2}} \right)\)

  + Quãng đường và độ dịch chuyển từ giây 4 đến giây 7 là:

  \(d' = s' = {v_0}t + \frac{1}{2}a{t^2} = 3.3 + \frac{1}{2}( - 1).{(7 - 4)^2} = 4,5\left( m \right)\)

  => Quãng đường và độ dịch chuyển đi được sau 7 giây là:

  \({d_3} = {s_3} = {d_2} + d' = 6 + 4,5 = 10,5\left( m \right)\)

  - Sau 10 giây:

  + Từ giây 7 – 8: đứng yên

  + Từ giây 8 – 9:

  \(a = \frac{{ - 1 - 0}}{{9 - 8}} =  - 1\left( {m/{s^2}} \right)\)

  \(d = {v_0}t + \frac{1}{2}a{t^2} = 0.1 + \frac{1}{2}\left( { - 1} \right){.1^2} =  - 0,5\left( m \right)\)

  s = 0,5 m

  + Từ giây 9 – 10:

  \(d = vt =  - 1.1 =  - 1\left( m \right)\)

  s = 1 m

  Suy ra: độ dịch chuyển và quãng đường đi được sau 10 giây lần lượt là:

  \({d_4} = {d_3} - 0,5 - 1 = 10,5 - 0,5 - 1 = 9\left( m \right)\)

  \({s_4} = {s_3} - 0,5 - 1 = 10,5 + 0,5 + 1 = 12\left( m \right)\)

  => Kiểm tra thấy các kết quả trùng nhau.

    bởi Meo Thi 26/04/2022
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
ZUNIA9

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF