YOMEDIA
ZUNIA12

Chu trình hoạt động của một động cơ nhiệt như hình vẽ.

Biết tác nhân là một khối khí lí tưởng đơn nguyên tử. Tính hiệu suất của động cơ nhiệt

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • Quá trình 1 → 2: đẳng tích

  Theo định luật saclơ: p1/T1 = p2/T2 => T2 = (p2/p1)T1 = 4T1

  A12 = 0 => Q12 = ΔU12 = 1,5(m/µ)R(T2 - T1) = 5,2(m/µ)RT1

  Q12 > 0 => khí nhận nhiệt bằng Q12

  Quá trình 2 → 3: đẳng áp

  V2/T2 = V1/T1 => T3 = 4T2 = 16T1

  A23 = p2(V3 - V2) = 4po(4Vo - Vo) = 12poVo = 12(m/µ)RT1

  ΔU23 = 1,5(m/µ)R(T3 - T2) = 18(m/µ)RT1

  Nhiệt lượng khí nhận được

  Q23 = ΔU23 + A23 = 30(m/µ)RT1

  Quá trình 3 → 4: đẳng tích

  p3/T3 = p4/T4 => T4 = 4T1

  A34 = 0 => Q34 = 1,5(m/µ)R(T4 - T1) = -18(m/µ)RT1

  Q34 < 0 => khí tỏa nhiệt bằng |Q34|

  Quá trình 4 → 1: đẳng áp

  A41 = p1(V1 - V4) = po(Vo - 4Vo) = -3poVo = -3(m/µ)RT1

  ΔU41 = 1,5(m/µ)R(T1 - T4) = -4,5 (m/µ)RT1

  Q41 = A41 + ΔU41 = -7,5(m/µ)RT1

  Q41 < 0 => khí tỏa nhiệt bằng |Q41|

  - Tổng nhiệt lượng khí nhận trong một chu trình

  Q1 = Q12 + Q23 = 34,5(m/µ)RT1

  - Tổng nhiệt lượng khí tỏa ra trong 1 chu trình

  Q2 = |Q34| + |Q41| = 25,5(m/µ)RT1

  - Hiệu suất của động cơ: H = (Q1 - Q2)/Q1 = 0,26 = 26%

    bởi Vũ Hải Yến 10/01/2022
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
ZUNIA9

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF