ADMICRO

Tìm x biết (x+2).(x+3)-(x-2).(x+5)=0

bởi Nguyễn Nhật Linh 12/08/2019

1, tìm x :

a) (x+2).(x+3)-(x-2).(x+5)=0

b) (2x+3).(x-4)+(x-5).(x-2)=(x-4).(3x-5)

c) (3x-5).(7-5x)-(5x+2).(2-3x)=3

d)(x-7).(x+7)-(x-4)2-x=10+3

e) (x+1/2)2-(x-1).(x+1)=2x-1

2, Thu gọn :

a) (x+5)2-(3-x)2-2(x-4).(x+4)

b)4(x-1)2+(2x+3)2-8(x-2)(x+2)

ADSENSE

Câu trả lời (18)

 • a) (x 2)(x 3)-(x-2)(x 5)=0=> x^2 5x 6 -( x^2 3x -10)=0 => 2x 10=0 => x=-5
  bởi Thiên Bình 12/08/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • b) (2x 3)(x-4) (x-5)(x-2)= (x-4)(3x-5) =>(2x 3)(x-4)-(x-4)(3x-5)= (x-5)(x-2) => (x-4)(8-x)= x^2-7x 10=> 8x-x^2-32 x^2= x^2-7x 10=>8x 7x=42=> x=...
  bởi Thiên Bình 12/08/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • a/(x+2).(x+3)-[(x+2).(-x-5)=0

                   (x+2).(x+3-x-5)=0

                   (x+2).(x-x+3-5)=0

                           (x+2).(-2)=0

                                    x+2=0:(-2)

                                    x+2=0

                                        x=-2

  bởi Minh Lilly Nguyễn 12/08/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • x=-2

  bởi Hacker 247 12/08/2019
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • a) x = -2

  b) x = 4,4

  bởi NO NO NEVER 13/08/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • a,-8

   

  bởi nghiêm tiến ngọc 16/08/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • b.4.4

  bởi nghiêm tiến ngọc 16/08/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • c.1

  bởi nghiêm tiến ngọc 16/08/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • -2

  bởi Nguyễn Hồ Quang Khải 22/08/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 1a. dùng pt tích

  1b.đặt nhân tử chung chuyển từ VP sang VT

  1c.Nhân tung ra rồi tách xuất hiện nt chung

  bởi Thắng Phạm 28/08/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 1. 

  a) (x+2)(x+3)-(x-2)(x+5)=0

       x2+3x+2x+6-x2-5x-2x-10=0

                 -2x-4                    =0

                  -2x                      =4

                     x=-2

   Vậy x = -2

  bởi Vũ Thảo Vân 29/08/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • x=-2

  bởi Nguyễn Đăng Khoa 01/10/2019
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • Tụi bay sai hết rồi

  x=-8 mới đúng

  bởi Phạm Nguyễn Gia Bảo 24/10/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • \ frac {x + 2} {x + 4} = \ frac {x + 3} {x + 5} \\ \\ (x + 2) (x + 5) = (x + 4) (x + 3) \\ ({x} 2 + 5x + 2x + 10) = ({x} 2 + 3x + 4x + 12) \\ \\ {x} 2 + 7x + 10 = { x} ^ 2 + 7x + 12 \\ \\ {x} ^ 2 - {x} ^ 2 + 7x - 7x + 10 = 12 \\ \\ 10 = 12 \\ \ en \ : sai \: không \: có \: giá trị \: cho \: x \:

  bởi Super Misoo 27/10/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • a) (x + 2)(x + 3) - (X - 2)(x + 5) = 0

  => x2 + 5x + 6 - x2 - 3x + 10 = 0

  => 2x + 16 = 0

  => 2x = -16

  => x = -8

  bởi Amu Hinamori 27/10/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

NONE