Tìm x biết (x+2).(x+3)-(x-2).(x+5)=0

bởi Nguyễn Nhật Linh 12/08/2019

1, tìm x :

a) (x+2).(x+3)-(x-2).(x+5)=0

b) (2x+3).(x-4)+(x-5).(x-2)=(x-4).(3x-5)

c) (3x-5).(7-5x)-(5x+2).(2-3x)=3

d)(x-7).(x+7)-(x-4)2-x=10+3

e) (x+1/2)2-(x-1).(x+1)=2x-1

2, Thu gọn :

a) (x+5)2-(3-x)2-2(x-4).(x+4)

b)4(x-1)2+(2x+3)2-8(x-2)(x+2)

Câu trả lời (10)

 • a/(x+2).(x+3)-[(x+2).(-x-5)=0

                   (x+2).(x+3-x-5)=0

                   (x+2).(x-x+3-5)=0

                           (x+2).(-2)=0

                                    x+2=0:(-2)

                                    x+2=0

                                        x=-2

  bởi Minh Lilly Nguyễn 12/08/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • x=-2

  bởi Hacker 247 12/08/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • a) x = -2

  b) x = 4,4

  bởi NO NO NEVER 13/08/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • a,-8

   

  bởi nghiêm tiến ngọc 16/08/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • b.4.4

  bởi nghiêm tiến ngọc 16/08/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • c.1

  bởi nghiêm tiến ngọc 16/08/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • tìm x,(2x+3)(x-4)+(x-5)(x-2)=(3x-5)(x-4),Toán học Lớp 8,bài tập Toán học Lớp 8,giải bài tập Toán học Lớp 8,Toán học,Lớp 8

  bởi Sún TV 16/08/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • -2

  bởi Nguyễn Hồ Quang Khải 22/08/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan