YOMEDIA

Tìm x biết (3x-1).(x 5)=0

bởi Hợp Nguyễn 30/09/2019
Tìm x biết
RANDOM

Câu trả lời (16)

 • Lớp mấy ạ .mà hình như cáu đề sai sai
  bởi Na Hắc Hoàng Ly 01/10/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • x=1/3 hoặc x=5

  bởi Nguyễn Đăng Khoa 01/10/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • =>3x-1=0 =>3x=1 =>x=1/3
  bởi trà My 01/10/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • x=1/3,x=0

  bởi Thảo Đặng 01/10/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • (3x-1)(5x)=0 TH1:3x-1=0 3x =1 x =1/3 TH2:5x=0 x=0 Vậy x€{1/3;0}
  bởi Na Trần 01/10/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Ta có: (3x - 1)(x - 5) = 0

  => 3x - 1 =0

  hoặc x - 5 =0

  => x = 1/3

  hoặc x = 5

  bởi Amu Hinamori 01/10/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Ta có 3x-1=0 hoặc x-5=0 => x=1/3 hoặc x=5
  bởi Anh Dương Đức 02/10/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Ta có 3x-1=0 hoặc x-5=0 => x=1/3 hoặc x=5
  bởi Anh Dương Đức 02/10/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Đề hơi lỗi
  bởi Láo Su 04/10/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • => 3x-1=0 hoặc 5x=0

  => x= 1/3 hoặc x=0

  bởi Nguyễn Hoàng Nam 05/10/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • x= 1/3 hoặc 0

  bởi No choice teen 05/10/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • hình như thiếu dấu

  bởi Nguyễn Vũ Hải Thắng 05/10/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • (3x-1)(5x)=0 TH1:3x-1=0 3x =1 x =1/3 TH2:5x=0 x=0 Vậy x€{1/3;0

  bởi Nguyễn Thành 06/10/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • sao không cho đề

  bởi Nguyễn Dũng 06/10/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • đây nè:>

  bởi ZzZSHINNSKZzZ 08/10/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Ta có: (3x - 1)(x - 5) = 0 => 3x - 1 =0 hoặc x - 5 =0 => x = 1/3 hoặc x = 5
  bởi ZzZSHINNSKZzZ 09/10/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA