ON
YOMEDIA
VIDEO

Giải pt chứa ẩn ở mẫu 2x/x-3+x/x+3=2x^2/x^2-9

GIAI GIÚP EM VỚI

Giải pt chứa an ở mẫu sau

2x/x-3+x/x+3=2x^2/x^2-9

em sap thi rui ạ

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • \(\dfrac{2x}{x-3}+\dfrac{x}{x+3}=\dfrac{2x^2}{x^2-9}\left(ĐKXĐ:x\ne\pm3\right)\)

  \(\Leftrightarrow\dfrac{2x\left(x+3\right)+x\left(x-3\right)}{\left(x-3\right)\left(x+3\right)}=\dfrac{2x^2}{\left(x-3\right)\left(x+3\right)}\)

  \(\Rightarrow2x\left(x+3\right)+x\left(x-3\right)=2x^2\)

  \(\Leftrightarrow2x^2+6x+x^2-3x-2x^2=0\)

  \(\Leftrightarrow x^2+3x=0\)

  \(\Leftrightarrow x\left(x+3\right)=0\)

  \(\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x=0\\x+3=0\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x=0\left(n\right)\\x=-3\left(l\right)\end{matrix}\right.\)

  Vậy ............................

    bởi Nguyễn Thu Hà 26/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1