ON
YOMEDIA
VIDEO

Tính số hs khá, giỏi của lớp biết số hs trung bình chiếm 5/12 số hs cả lớp

Một lớp học có 48 học sinh gồm ba loại : giỏi , khá và trung bình . Số học sinh trung bình chiếm 5/12 số học sinh cả lớp . Số học sinh khá bằng 4/7 số học sinh còn lại .

a. Tính số học sinh khá , số học sinh giỏi của lớp .

b. Tìm tỉ số phần trăm của số học sinh giỏi so với số học sinh của lớp . 

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • a) Số học sinh trung bình là:

  \(48.\frac{5}{12}=20\) ( học sinh )

  Số học sinh còn lại là:

  48 - 20 = 28 (học sinh )

  Số học sinh khá là:

  \(28.\frac{4}{7}=16\) ( học sinh )

  Số học sinh giỏi của lớp là:

  48 - 16 - 20 =12 ( học sinh )

  Vậy số học sinh trung bình là 20 học sinh. 

  Số học sinh giói là 12 học sinh.

  b) Tỉ số phần trăm số học sinh giỏi so với số học sinh cả lớp là:

  12. 100% : 48 = 25%

  Vậy tỉ số phần trăm giữa học sinh giởi so với cả lớp là 25%

    bởi Phương Thảo 18/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1