AMBIENT

Tính số hs của lớp biết có 25 người học tiếng Anh

bởi Trần Bảo Việt 22/01/2019

Trong một lớp học mỗi học sinh đều học tiếng Anh hoặc tiếng Pháp. Có 25 người học tiếng Anh, 27 người học tiếng Pháp và 18 người học hai tiếng. Hỏi lớp đó có bao nhiêu học sinh?

RANDOM

Câu trả lời (4)

 • số người học Tiếng Anh mà không học Tiếng Pháp là:

       25-18=7 (người)

  số người học Tiếng Pháp mà không học Tiếng Anh là:

         27-18=9 (người)

   số học sinh lớp đó có là:

      18+7+9=34 (học sinh)       

  bởi Vua Ảo Tưởng 22/01/2019
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • Số học sinh chỉ học tiếng Anh là:

   25 - 18 = 7 (học sinh)

  Số học sinh chỉ học tiếng Pháp là:

  27 - 18 = 9 (học sinh)

  Số học của lớp đó là:

  7 + 9 + 18 = 34 (học sinh)

  Đáp số: 34 học sinh

  bởi Thương Vũ Thị 22/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 34 bạn

  bởi thảo trần 22/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 34 học sinh

  bởi Hồ Hữu Hà 22/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>