Tính số đo góc yOz biết góc xOy=70 độ, vẽ tia Oz nằm trong góc xOy sao cho góc xOz=40 độ

bởi Nguyễn Thị Thu Thùy 09/02/2019

Bài 1 :Cho góc xOy=70 độ, vẽ tia Oz nằm trong góc xOy sao cho góc xOz=40 độ.Tính số đo góc yOz ?

Bài 2 :Trên cùng nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng xy đi qua điểm O.Vẽ tia Ot,Oz sao cho góc xOt=62 độ, góc yOz=28 độ

        a,Viết tên góc nhọn,góc vuôn,góc tù.

        b,Viết tên cặpgóc phụ nhau.

        c,Viết tên các cặp góc bù nhau.

Bài 3 :Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ 2 tia Ot, Oy sao cho góc tOx=30 độ, góc xOy=60 độ.

        a,Trong 3 tia Ox,Oy,Ot tia nào nằm giữa 2 tia còn lại ?

        b,Tính góc tOy ?

 

Câu trả lời (1)

  • 58

     

    bởi Bạch Long 14/02/2019
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan