Tính nhanh 1+(-2)+3+(-4)-6+.....+(-2016)+2017

bởi Bo Bo 06/12/2018

Tính nhanh:

1+(-2)+3+(-4)-6+.....+(-2016)+2017

Câu trả lời (5)

 • Ta có : \(1+\left(-2\right)+3+\left(-4\right)+5+\left(-6\right)+.....+\left(-2016\right)+2017\)

  \(=\left(-1\right)+\left(-1\right)+\left(-1\right)+.....+\left(-1\right)+2017\) ( 1008 số hạng -1)

  \(=1008\left(-1\right)+2017=-1008+2017=1009\)

  bởi Đoàn Thị Yến Nhi 06/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • T = (1-2) + (3-4) + (5-6) + ..... (2015-2016) + 2017

  [ (2016-1) + 1] : 2 = 1008 + 2017 = 1009

  bởi Huất Anh Lộc 06/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • = 1009

  bởi Đỗ Hương Lan 06/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 •  là 1009

  bởi Chau Nguyen 07/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Các câu hỏi có liên quan

Được đề xuất cho bạn