Tính giá trị của biểu thức: x + b + c, biết x = -3; b = -4; c = 2

bởi Midoriya Izuku 21/12/2018

Tính giá trị của biểu thức: x + b + c, biết:

a. x = -3; b = -4; c = 2

b. x = 0. B = 7, c = -8

Câu trả lời (3)

 • a. Thay x = -3; b = -4; c = 2 vào biểu thức ta có:

  (-3) + (-4) + 2 = -(3 + 4) + 2 = (-7) + 2 = -5

  b. thay x = 0, b = 7, c = -8 vào biểu thức ta được:

  0 + 7 + (-8) = 7 + (-8) = -1

   

  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • a ) x+b+c = -3+-4+2 = -5
  b) x+b+c = 0+7+-8 = -1 

  bởi Lê Trần Khả Hân 22/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Tính giá trị của biểu thức: x + b + c, biết:

  a. x = -3; b = -4; c = 2

  -3 -4 +2 =-5

  b. x = 0. B = 7, c = -8

  0 +7 -8 =-1

  bởi Nhi Chun 22/12/2018
  Like (2) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan