Tính 1/500+3/500+5/500+..........+95/500+97/500+99/500

bởi thúy ngọc 22/01/2019

1/500+3/500+5/500+..........+95/500+97/500+99/500

Phân số nha các bạn 

Câu trả lời (1)

 • \(\frac{1}{500}+\frac{3}{500}+\frac{5}{500}+...+\frac{97}{500}+\frac{99}{500}\)

  \(=\frac{1+3+5+...+97+99}{500}\)

            Ta có:Số số hạng từ 1 đến 99 là:
                          (99-1):2+1=50(số hạng)

                       Tổng dãy số từ 1 đến 99 là:
                            (99+1).50:2=2500

  Do đó:\(=\frac{1+3+5+...+97+99}{500}\)

             \(=\frac{2500}{500}\)

             =5

  Vậy \(\frac{1}{500}+\frac{3}{500}+\frac{5}{500}+...+\frac{97}{500}+\frac{99}{500}\)=5

  bởi Tran Thi Huyen Tran 22/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan