AMBIENT

Tìm số tự nhiên x biết 3x - 1 = 2^3 .4

bởi Pé Heo 02/12/2018

Tìm x biết :

3x - 1 = 2^3 .4

ADSENSE

Câu trả lời (6)

 • 3x - 1= 23 .4

  <=> 3x= 8.4 + 1

  <=> 3x = 33

  <=> x = 11

  bởi Huỳnh Thị Ngọc Ngân 02/12/2018
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • 3x-1=23.4

  3x-1=8.4

  3x-1=32

  3x=32+1

  3x=33

  x=33:3

  x=11

  bởi Phan Ngọc Bảo 02/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 3x-1 = 2^3 .4 

  3x-1=8x4

  3x-1=32

  3x=33

  x=11

  bởi Quỳnh Đặng 02/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>