AMBIENT

Tìm số tự nhiên x biết 3x - 1 = 2^3 . 4

bởi Pé Heo 29/11/2018

3x - 1 = 2^3 . 4

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • 3x - 1 = 2^3 . 4

  3x - 1 = 8 . 4

  3x - 1 = 32

  3x      = 32 + 1

  3x      = 33

  x        = 33 : 3

  x        = 11

  bởi Lê Thanh Ngọc 29/11/2018
  Like (2) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>