ON
YOMEDIA
VIDEO

Tìm số tự nhiên n, biết 1+3+5+...+2n-1=225

Tìm n tự nhiên, sao cho

A) 2+4+6+...+2n=210

B)1+3+5+...+2n-1=225

 

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • \(2+4+6+....+2n=210\)

  \(\Rightarrow2\left(1+2+3+.....+n\right)=210\)

  \(\Rightarrow1+2+3+...+n=210:2\)

  \(\Rightarrow1+2+3+...+n=105\)

  \(=\frac{n\left(n+1\right)}{2}=105\)

  \(=n\left(n+1\right)=210\)

  \(n\left(n+1\right)\) là hai số tự nhiên liên tiếp mà \(210=14.15\)

  nên \(n=14\)

  1+3+5+...+2n-1=225

  \(=\frac{\left(2n-1+1\right)n}{2}=225\)

  \(\Rightarrow\frac{2nn}{2}=225\)

  \(\frac{2n^2}{2}=225\)

  \(=n^2=225\)

  Ta có : \(n^2=225=3^2.5^2=15^2\)

  \(\Rightarrow n=15\)

    bởi Ta Vuong Thinh 21/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1