YOMEDIA

Tìm số tự nhiên n, biết 1+3+5+...+2n-1=225

bởi Nguyễn Trà Giang 21/01/2019

Tìm n tự nhiên, sao cho

A) 2+4+6+...+2n=210

B)1+3+5+...+2n-1=225

 

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • \(2+4+6+....+2n=210\)

  \(\Rightarrow2\left(1+2+3+.....+n\right)=210\)

  \(\Rightarrow1+2+3+...+n=210:2\)

  \(\Rightarrow1+2+3+...+n=105\)

  \(=\frac{n\left(n+1\right)}{2}=105\)

  \(=n\left(n+1\right)=210\)

  \(n\left(n+1\right)\) là hai số tự nhiên liên tiếp mà \(210=14.15\)

  nên \(n=14\)

  1+3+5+...+2n-1=225

  \(=\frac{\left(2n-1+1\right)n}{2}=225\)

  \(\Rightarrow\frac{2nn}{2}=225\)

  \(\frac{2n^2}{2}=225\)

  \(=n^2=225\)

  Ta có : \(n^2=225=3^2.5^2=15^2\)

  \(\Rightarrow n=15\)

  bởi Ta Vuong Thinh 21/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>