AMBIENT

Tìm số nguyên x thỏa -4 < x < 5

bởi Midoriya Izuku 21/12/2018

Liệt ke và tính tổng tất cả các số nguyên x thoả mãn:

a. -4 < x < 5

b. -7 < x < 5

c. -19 < x < 20

ADSENSE

Câu trả lời (5)

 • a. -4 < x < 5 =⇒ x ∈ {-3;-2;-1;0;1;2;3;4}

  Ta có (-3) + (-2) + (-1) + 0 + 1 + 2 +3 + 4 = [(-3) + 3] + [(-2) + 2] + [(-1) + 1] + 0 + 4 = 0 + 0 + 0 + 0 + 4 = 4

  b.Ta có: (-6) + (-5) + (-4) +(-3) + (-2) + (-1) + 0 + 1 + 2 +3 + 4 =[(-6) + 6] + [(-5) + 5]+[(-4) +4]+ [(-3) + 3] + [(-2) + 2] + [(-1) + 1] + 0 +(-11) = 0 + 0 + 0 + 0 +0+ 0+ 0+ (-11) = -11 -7 < x < 5 ⇒ x ∈ {-6;-5;-4;-3;-2;-1;0;1;2;3;4}

  c. -19 < x < 20 ⇒ x ∈ { -18;-17;...;17;18;19}

  Ta có: (-18) + (-17) + ... + 17+ 18 + 19

  = [(-18) + 18] + [(-17) + 17] +...+[(-1) + 1] + 0 + 19 = 19

   

  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • a
   x = -3 ; -2; -1;0;1;2;3;4
  b) 
  x = -6;-5;-4;-3;-2;-1;0;1;2;3;4
  c)
  x= -18;-17:-16;-15;....;16;17;18;19

  bởi Lê Trần Khả Hân 22/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Liệt ke và tính tổng tất cả các số nguyên x thoả mãn:

  a. -4 < x < 5

  X chạy từ -3 đến 4

  x thuộc -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 . Có tổng là 4

  b. -7 < x < 5 

  X chạy từ -6 đến 4

  X thuộc -6, -5, -4, -3 ... 1, 2, 3, 4.Có tổng là -11

  c. -19 < x < 20

  X chạy từ -18 đến 19

  X thuộc -18, -17, -16... 16, 17, 18, 19. Có tổng là 19

   

  bởi Nhi Chun 22/12/2018
  Like (2) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA