ON
YOMEDIA
VIDEO

Tìm số có 3 chữ số biết số đó gấp 5 lần tích các chữ số của nó

Tìm số có 3 chữ số, biết rằng số đó gấp 5 lần tích các chữ số của nó.

Giúp với suy nghĩ mãi mà chẳng ra bài này.

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • Gọi số cần tìm là abc ( a khác 0 )

  Theo đề bài ta có: abc = a x b x c x 5 ( b, c khác 0 )

  Vì a x b x c x 5 chia hết cho 5 nên abc chia hết cho 5. Vậy c = 0 hoặc c = 5 ( nhưng c khác 0 ) nên c = 5.

  Ta có:                      ab5      = a x b x 5 x 5

                                 ab5      = a x b x 25

      a x 100 + b x 10 + 5       = a x b x 25

      a x 20 + b x 2 + 1           = a x b x 5 ( chia 2 vế cho 5 )

  Vì a x b x 5 chia hết cho 5 nên a x 20 + b x 2 + 1 chia hết cho 5 mà a x 20 chia hết cho 5 nên b x 2 + 1 chia hết cho 5 vậy b = 2 hoặc b = 7.

  - Nếu b = 2, ta có:

            a25 = a x 2 x 5 x 5

            a25 = a x 50

  Ta nhận thấu a25 là số lẻ a x 5 là số chẵn ( vô lý ) vậy b không thể bằng 2.

  Nếu b = 7, ta được:

            a x 20 + 7 x 2 + 1 = a x 7 x 5

            a x 20 + 15           = a x 35

            a x 35 - a x 20      = 15

                         a x 15      = 15

                         a              = 15 : 15

                         a              = 1

  Vậy ta tìm được số 175.

    bởi Thành Vĩnh 18/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1