Tìm các số nguyên a và b thỏa số nguyên a và b thoả mãn |a| + |b| =0

bởi Midoriya Izuku 21/12/2018

Tìm các số nguyên a và b thoả mãn:

a) |a| + |b| = 0;

b) |a + 5| + |b − 2| = 0

Câu trả lời (2)

 • a) Cách 1: Giá trị tuyệt đối của một số nguyên là một số tự nhiên và tổng hai số tự nhiên bằng 0 khi cả hai số đó đều bằng 0 khi cả hai số đó đều bằng 0. Nên a = 0 và b = 0.

  Cách 2: Vì |a| ≥ 0 và |b|≥ 0| nên |a| + |b| ≥ 0

  Vì vậy |a| + |b| = 0 khi |a| = |b| = 0 hay a = b = 0.

  b) Vì |a + 5| ≥ 0 và |b − 2| ≥ 0 nên |a + 5| + |b − 2| ≥ 0

  Nên |a + 5| + |b − 2| = 0 khi a + 5 = 0 hay a = -5

  và b - 2 = 0 hay b = 2

   

  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • a ) l al + lbl = 0 => a =b = 0
  b) l a +5 l + l b-2l = 0 => 
  a = -5 ; b=2

  bởi Lê Trần Khả Hân 22/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan