AMBIENT

Tìm tất cả các số nguyên x thoả mãn: -10 < x < 15

bởi Midoriya Izuku 21/12/2018

a) Tìm tất cả các số nguyên x thoả mãn: -10 < x < 15.

b) Tính tổng tất cả các số nguyên vừa tìm được.

 

ADSENSE

Câu trả lời (5)

 • a) x = -9, -8, -7, ..., -1, 0, 1, 2, ..., 13, 14.

  b) Ta cần tính tổng:

  S = (-9) + (-8) + ... + (-1) + 0 + 1 + 2 + ... + 8 + 9 + 10 + 11 + ... + 14

  Cách 1: Ta nhận thấy:

  M = (-9) + (-8) + ... + (-1) + 1 + 2 + ... + 9

  [(−9) + 9] + [(−8) + 8] +...+ [(−1) + 1] = 0[(−9) + 9] + [(−8) + 8] +...+ [(−1) + 1] = 0

  Nên S = M + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 = 0 + 60 = 60.

  Cách 2: N = 1 + 2 + 3 + ... + 13 + 14.

  N + N = (1 + 14) + (2 + 13) + ... + (13 + 2) + (14 + 1)

  = 15.14

  Vậy N = 15.14 : 2 = 15.7 = 105

  Tương tự P = 1 + 2 + ... + 8 + 9 = 10.9 : 2 = 9.5 = 45

  hay - P = (-1) + (-2) + ... + (-8) + (-9) = -45

  Nên S = N - P = 105 - 45 = 60

  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • a ) Các số nguyên đó là - 9 ; -8 ;-7;-6;-5;-4.....13;14;15
  b) S = -  9 +-8 +-7 +-6 +......+13+14+15= 60

  bởi Lê Trần Khả Hân 22/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • a) Tìm tất cả các số nguyên x thoả mãn: -10 < x < 15.

  Vậy x chạy từ -9 đến 14

  x thuộc - 9 ; -8 ;-7;-6;-5;-4.....13;14;15

  bởi Nhi Chun 22/12/2018
  Like (2) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>