YOMEDIA

Số tự nhiên a có chia hết cho 5, cho 9 biết a chia cho 45 dư 36?

bởi Nguyễn Vũ Khúc 19/01/2019

1.

0100 có giá trị = bao nhiêu vậy các bạn ? Tại sao ?

2. Cho số tự nhiên a, biết rằng khi chia a cho 45 ta được số dư là 36. Hỏi a có chia hết cho 5 không? có chia hết cho 9 không?

Nhanh lên nhé

mk cần gấp
 

ADSENSE

Câu trả lời (2)

 • 0100 có giá trị = 0 vì 0 với tất cả số mũ đều bằng chính nó.

  Ta có: a = 45k + 36 ( k ϵ N )

  45 chia hết cho 5 → 45k chia hết cho 5

  36 không chia hết cho 5

  → 45k + 36 không chia hết cho 5

  → a không chia hết cho 5

  Vậy a không chia hết cho 5

   

  45 chia hết cho 9 → 45k chia hết cho 9

  36 chia hết cho 9

  → 45k + 36 chi hết cho 9

  → a chia hết cho 9

  Vậy a chia hết cho 9

  bởi Huấn Són Lê 19/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 0100=0 .vì 0 mũ mấy cũng bằng 0

  bởi Vua Ảo Tưởng 20/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>