YOMEDIA

Chứng minh trong 4 số tự nhiên liên tiếp có 1 số chia hết cho 4

bởi Nguyễn Sơn Ca 03/01/2019

Chứng tỏ rằng trong ba số tự nhiên liên tiếp có một số chia hết cho 3, trong 4 số tự nhiên liên tiếp có một số chia hết cho 4.

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • (+) Gọi dãy 3 số tự nhiên lên tiếp bất kì là a ; a+1 ; a+2

  • Với a chia hết cho 3 => dãy có 1 số chia hết cho 3
  • Với a chia 3 dư 1 => a+2 chia hết cho 3 => dãy có 1 số chia hết cho 3
  • Với a chia 3 dư 2 => a+1 chia hết cho 3=> dãy có 1 số chia hết cho 3

  Vậy trong ba số tự nhiên liên tiếp có một số chia hết cho 3

  (+) Gọi dãy 3 số tự nhiên lên tiếp bất kì là a ; a+1 ; a+2 ; a+3

  • Với a chia hết cho 4 => dãy có 1 số chia hết cho 4
  • Với a chia 4 dư 1 => a+3 chia hết cho 4 => dãy có 1 số chia hết cho 4
  • Với a chia 3 dư 2 => a+2 chia hết cho 4 => dãy có 1 số chia hết cho 4
  • Với a chia 4 dư 3 => a+1 chia hết cho 4 => dãy có 1 số chia hết cho 4

  Vậy trong 4 số tự nhiên liên tiếp có một số chia hết cho 4

  bởi Nguyễn Thị Bích Chi 03/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA