YOMEDIA
ZUNIA12

Bạn Hoa có 48 viên bi đỏ, 30 viên bi xanh và 60 viên bi vàng. Hoa muốn chia đều số bi vào các túi, sao cho mỗi túi có đủ 3 loại bi. Hỏi Hoa có thể chia vào nhiều nhất bao nhiêu túi mà mỗi túi có số bi mỗi màu bằng nhau.

Bạn Hoa có 48 viên bi đỏ, 30 viên bi xanh và 60 viên bi vàng. Hoa muốn chia đều số bi vào các túi, sao cho mỗi túi có đủ 3 loại bi. Hỏi Hoa có thể chia vào nhiều nhất bao nhiêu túi mà mỗi túi có số bi mỗi màu bằng nhau.

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • Ta có: 
  Gọi số túi mà Hoa chia được là x (túi) 
  Vì số bi mỗi màu ở mỗi túi cũng bằng nhau nên 48 ⋮ x; 30 ⋮ x và 60 ⋮ x ⇒ x ∈ ƯC(48;30;60)
  Vì x  là lớn nhất nên x = ƯCLN(48;30;60)
  Ta có: 48 = 24.3; 30 = 2.3.5; 60 = 22.3.5

  ⇒ x = ƯCLN(48;30;60) = 2.3=6.
  Vậy Hoa chia được nhiều nhất là 6 túi mà mỗi túi có số bi mỗi màu bằng nhau.

    bởi Bi do 13/08/2021
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
ZUNIA9

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF