YOMEDIA
NONE

Cả hai ngày cửa hàng đó bán được bao nhiêu m vải biết ngày thứ nhất bán được 2530 m vải?

Một cửa hàng ngày thứ nhất bán được 2530 m vải ,như vậy bán ít hơn ngày thứ hai 470 m vải . Hỏi cả hai ngày cửa hàng đó bán được bao nhiêu m vải ?
Theo dõi Vi phạm
ATNETWORK

Trả lời (32)

 • Ngày 2 bán được: 2530-470=2060m. Cả hai ngày bán được:2530 2060=4590m
    bởi Tiêu Lương 01/03/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • YOMEDIA

  Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

 • ngày 2 bán được số mét vải là:

     2530+470=3000(m)

  cả 2 ngày bán được số mét vải là:

      2530+3000=5530(m)

                        Đáp số:5530 mét vải

    bởi COVID -19 02/03/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Ngày thứ hai bán được 2530+470=3000 m vải 

  Cả hai ngày bán được 3000+2530=5530 m vải 

    bởi Văn Hoàng Ân 03/03/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 5530

    bởi Văn Hoàng Ân 03/03/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • ngày thứ hai bán được số m vải là 2530 + 470 = 3000 ( m)

  cả hai ngày bán được số m vải là  2530 + 3000 = 5530 (m)

   Đ/S : 5530 m vải

    bởi Phạm Khánh 04/03/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • cả hai ngày bán được 5530

    bởi Phạm Khánh 04/03/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 5530m vải

    bởi Trần Thị Hoài Thương 05/03/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • ngày 2 bán đc là 

  2530+470=3000(m)

  cả 2 ngày bán đc là

  2530+3000=5530(m)

  Đ/S: 5530m

    bởi lãnh hoàng thiên kim 08/03/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • cả hai ngày bán được 5530 m vải

    bởi Mega Fushigibana 10/03/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • bán được:5530

    bởi Mega Fushigibana 10/03/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 5530 m vải

    bởi Phan Việt Anh 13/03/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • ngày hai bán đc: 2530+470=3000

  cả hai ngày: 3000+2530=5530

    bởi Thiên Nhi 14/03/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 5530

    bởi Trần Văn Khải Khải 16/03/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 5530 m vải

    bởi Nguyễn Hoàng Gia Bảo 30/03/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 5530m

    bởi Trần Văn Khải Khải 02/04/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • cả hai ngày bán đc số m vải là: 2530+(2530-470)=4590 (m)

    bởi Quy Hoang Nam Tran 09/04/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 5530

    bởi Nguyễn Song Phát 12/04/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 5530

    bởi Nguyễn Song Phát 12/04/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • ngày 2 bán được số mét vải là:

  2530+470=3000(mét vải)

  cả 2 ngày bán được số mét vải là: 2530+3000=5530(mét vải)

  Đáp số:5530 mét vải

    bởi hao gao 19/05/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 5530

    bởi hao gao 20/05/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
NONE

Các câu hỏi mới

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON