Tính xác suất sao cho cho tổng các số ghi trên 4 thẻ là một số lẻ

bởi Nguyễn Thảo 01/12/2018

Có  ​20 tấm thẻ được đánh số từ 1 đến 20 . Lấy ngẫu nhiên 4 thẻ. Tính xác suất sao cho cho tổng các số ghi trên 4 thẻ là một số lẻ

Câu trả lời (3)

 • n(omega) = C420

  có 10 thẻ được đánh số lẻ và 10 thẻ được đánh số chẵn

  gọi A là biến cố ' tổng các số ghi trên 4 thẻ là một số lẻ '

  TH1: 3 thẻ được đánh số lẻ và 1 thẻ được đánh số chẵn ⇒ C310 x C110 

  TH2: 3 thẻ được đánh số chẵn và 1 thẻ được đánh số lẻ ⇒ C310 x C110 

  ⇒ n(A) = (C310 x C310 ) + ( C310 x C110)

  → p(A) = n(A) / n(omega)

  bởi 진 호 영 02/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • .

  bởi Đinh Trí Dũng 01/08/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan