Tính S=x1+x2+...+x12 biết dãy số (xn) thỏa x1=40, xn=1,1.x(n-1)

bởi Tô Nguyễn Tường Vy 24/02/2018

cho dãy số (xn) thõa mãn x1=40,xn=1,1.x(n-1) với mọi n=2,3,4,...tính giá trị S=x1+x2+...x12(làm tròn đến chữ số thập phân thứ 1)

A.855,4    B.855,3     C.741,2        D.741,3

Câu trả lời (0)

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan