Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau

bởi Tran Sa ngày 13/08/2017

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thoi, tam giác SAB đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Biết AC=2a, BD=3a. Tính khoảng cách giữa AD và SC.

Câu trả lời (2)

 • Gọi H là trung điểm của AB, tam giác SAB đều nên \(SH \bot AB\)

  Mà \((SAB) \bot (ABCD) \Rightarrow SH \bot (ABCD)\)

  Gọi O là giao điểm của AC và BD, ta có:

  OA=a, \(\frac{3}{2}a\) \( \Rightarrow AB = \sqrt {O{A^2} + O{B^2}}  = a\frac{{\sqrt {13} }}{2}.\)

  Tam giác SAB đều cạnh \(\frac{{a\sqrt {13} }}{2}\) nên \(SH = \frac{{a\sqrt {13} }}{2}.\frac{{\sqrt 3 }}{2} = \frac{{a\sqrt {39} }}{4}.\)

  Ta có: \(AD//BC \Rightarrow AD//\left( {SBC} \right)\)

  Do đó: \(d(AD;SC) = d(AD;(SBC)) = d(A;(SBC)) = 2d(H;(SBC))\)

  Gọi K là hình chiếu vuông góc của H trên BC, ta có:

  \(BC \bot HK\) và \(BC \bot SH\) nên \(BC \bot (SHK)\)

  Gọi I là hình chiếu của H trên SK, ta có:

  \(\left\{ \begin{array}{l}HI \bot SK\\HI \bot BC\end{array} \right. \Rightarrow HI \bot (SBC).\)

  Từ đó suy ra: \(d(AD;SC) = 2d(H;(SBC)) = 2HI\)

  Ta có ABCD là hình thoi nên có diện tích \({S_{ABCD}} = \frac{1}{2}AC.BD = \frac{1}{2}2a.3a = 3{a^2}\)

  Ta có: \(HK = \frac{{2{S_{HBC}}}}{{BC}} = \frac{{{S_{ABC}}}}{{BC}} = \frac{{{S_{ABCD}}}}{{2BC}} = \frac{{3{a^2}}}{{\frac{{a\sqrt {13} }}{2}}} = \frac{{6a}}{{\sqrt {13} }}\)

  Tam giác SHK vuông tại H nên \(HI = \frac{{HS.HK}}{{\sqrt {H{S^2} + H{K^2}} }}\) (bạn tự tính nhé, số liệu đề cho xấu quá nên cho BD=4a thì hay hơn)

  bởi Lê Tấn Thanh ngày 14/08/2017
  Like (1)
 • Cảm ơn bạn, chỗ HK= \(\frac{S_{ABCD}}{2BC}=\frac{3a^{2}}{a\sqrt{13}}=\frac{3a}{\sqrt{13}}\) mới đúng.

  bởi Tran Sa ngày 14/08/2017
  Like (0)
Gửi câu trả lời Hủy

 

Được đề xuất cho bạn

Các câu hỏi có liên quan