Tìm thiết diện hình chóp S.ABCD với mp (MNI)

bởi Nguyễn Thị Thúy 26/10/2018

Cho hình chóp S.ABCD đáy là hình bình hành tâm O. Gọi M, N là trung điểm của AD, CD, I là điểm trên SO. Tìm thiết diện hình chóp với mp (MNI).

Câu trả lời (1)

 • Trong (ABCD), gọi J=BD∩MN, K=MN∩AB, H=MN∩BC

  Trong (SBD), gọi Q= IJ∩SB

  Trong (SAB), gọi R= KQ∩SA

  Trong (SBC), gọi P= QH∩SC

  Vậy:thiết diện là ngũ giác MNPQR

  bởi Nguyễn Ngọc Đông Ngân 26/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan