YOMEDIA
ZUNIA12

Tìm cấp số cộng \(\left( {{u_n}} \right)\) biết: \(\left\{ \begin{array}{l}{u_1} + {u_2} + {u_3} = 27\\u_1^2 + u_2^2 + u_3^2 = 275\end{array} \right.\)

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • Đặt \(\left\{ \begin{array}{l}{u_1} + {u_2} + {u_3} = 27{\rm{      }}\left( 1 \right)\\u_1^2 + u_2^2 + u_3^2 = 275{\rm{   }}\left( 2 \right)\end{array} \right.\)

  Ta có: 

  \(\begin{array}{l}
  {u_1} + {u_2} + {u_3} = 27\\
  \Leftrightarrow \left( {{u_1} + {u_3}} \right) + {u_2} = 27\\
  \Leftrightarrow 2{u_2} + {u_2} = 27\\
  \Leftrightarrow 3{u_2} = 27\\
  \Leftrightarrow {u_2} = 9
  \end{array}\)

  Thay \({u_2} = 9\) vào (1) và (2) ta được \(\left\{ \begin{array}{l}{u_1} + {u_3} = 18\,\,(3)\\u_1^2 + u_3^2 = 194\,\,(4)\end{array} \right.\)

  \(\left( 3 \right) \Rightarrow {u_3} = 18 - {u_1}\) thay vào (4) ta được:

  \(\begin{array}{l}u_1^2 + {\left( {18 - {u_1}} \right)^2} = 194\\ \Leftrightarrow u_1^2 + 324 - 36{u_1} + u_1^2 = 194\\ \Leftrightarrow 2u_1^2 - 36{u_2} + 130 = 0\\ \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}{u_1} = 5\\{u_1} = 13\end{array} \right.\end{array}\)

  Với \({u_1} = 5 \Rightarrow {u_3} = 13\) ta có CSC \(5;9;13\)

  Với \({u_1} = 13 \Rightarrow {u_3} = 5\) ta có CSC \(13;9;5\).

  Vậy ta có hai cấp số cộng \(5,9,13\) và \(13,9,5.\)

    bởi Kim Xuyen 01/03/2021
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
ZUNIA9

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF