Tìm A và B biết A giao B={4;6;9}

bởi Nguyễn Nghĩa 23/06/2018

Cho X= { x là số tự nhiên / x < 10 }

A,B là con của X sao cho :

A\cap B=\left \{ 4;6;9 \right \}

A U { 3;4;5 }= { 1;3;4;;6;8;9 }

B U {4;8} ={ 2;3;4;5;6;7;8;9 }

Tìm A và B

Câu trả lời (1)

 • X={0;1;2;3;4;5;6;7;8;9}
  A,B con X
  A giao B tại 4 6 9 => A và B đều có 4 6 9
  A hợp 3 4 5 tại 1 3 4 5 6 8 9 => gộp cả ở trên thì A gồm 1 4 6 8 9
  B hợp 4 8 tại 2 3 4 5 6 7 8 9 => gộp cả ở trên thì B gồm 2 3 4 5 6 7 9
  Kiểm tra lại thì thấy A giao B vẫn tại 4 6 9 => A = {1;4;6;8;9}   B = {2;3;4;5;6;7;9}

  bởi Vũ Đức 16/07/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan