ON
YOMEDIA
VIDEO

Tìm a để y = -5(x+1), y = ax + 3, y = 3x + a đồng quy

Các đường thẳng y = -5(x+1), y = ax + 3, y = 3x + a đồng quy khi a bằng bao nhiêu?

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • ta có : các đường thẳng \(\left\{{}\begin{matrix}y=-5\left(x+1\right)\\y=ax+3\\y=3x+a\end{matrix}\right.\) khi và chỉ khi \(\left\{{}\begin{matrix}-5\left(x+1\right)=ax+3\\ax+3=3x+a\\3x+a=-5\left(x+1\right)\end{matrix}\right.\)

  \(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}-5x-5=ax+3\\ax+3=3x+a\\3x+a=-5x-5\end{matrix}\right.\) \(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}\left(a+5\right)x+8=0\left(1\right)\\\left(a-3\right)\left(x-1\right)=0\left(2\right)\\8x+a+5=0\left(3\right)\end{matrix}\right.\)

  từ phương trình \(\left(2\right)\) ta có : \(\left[{}\begin{matrix}a=3\\x=1\end{matrix}\right.\)

  trường hợp 1 : \(a=3\) thay vào 2 phương trình còn lại ta có : \(\left\{{}\begin{matrix}8x+8=0\\8x+8=0\end{matrix}\right.\) \(\Leftrightarrow x=-1\) \(\Rightarrow\) \(a=3\) thỏa mãn điều kiện bài toán

  trường hợp 2 : \(x=1\) thay vào 2 phương trình còn lại ta có : \(\left\{{}\begin{matrix}a+13=0\\a+13=0\end{matrix}\right.\) \(\Leftrightarrow a=-13\) \(\Rightarrow\) \(a=-13\) thỏa mãn điều kiện bài toán

  vậy \(a=3;a=-13\) thì ba đường thẳng \(\left\{{}\begin{matrix}y=-5\left(x+1\right)\\y=ax+3\\y=3x+a\end{matrix}\right.\) đồng qui

    bởi vu hoang yen 13/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1