YOMEDIA
NONE

Thu gọn biểu thức A=sin^4 x+sin^2 x.cos ^2 x

1. Thu gọn các biểu thức sau: A=sin^{4}x+sin^{2}x.cos^{2}x

2. Tính giá trị biểu thức A=2sin\frac{\pi }{6}+3cos\frac{\pi }{3}+tan\frac{\pi }{4}

3. Tính giá trị lượng giác của \alpha biết sin\alpha =\frac{12}{13};(0<\alpha <\frac{\pi }{2})

4. Tính giá trị biểu thức sau A=sinx+cosx.tanx nếu cosx=\frac{1}{2} với \frac{3\pi }{2}<x<2\pi

Theo dõi Vi phạm
ATNETWORK

Trả lời (1)

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
NONE

Các câu hỏi mới

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON