YOMEDIA
NONE

Rút gọn (x^4y-xy^4)/(x^2+xy+y^2)

Rút gọn biểu thức: \(\dfrac{x^4y-xy^4}{x^2+xy+y^2}\)

a) Thực hiện phép tính: \(\dfrac{2xy}{x^2-y^2}+\dfrac{x-y}{2x+2y}+\dfrac{y}{y-x}\)

b) Tìm x biết: \(\left(x+2\right)^2-\left(x-2\right)\left(x+2\right)=0\)


Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • \(\dfrac{x^4y-xy^4}{x^2+xy+y^2}=\dfrac{xy\left(x^3-y^3\right)}{x^2+xy+y^2}\)

  \(=\dfrac{xy\left(x-y\right)\left(x^2+xy+y^2\right)}{x^2+xy+y^2}=xy\left(x-y\right)\)

  a ) \(\dfrac{2xy}{x^2-y^2}+\dfrac{x-y}{2x+2y}+\dfrac{y}{y-x}\)

  \(=\dfrac{2xy}{\left(x-y\right)\left(x+y\right)}+\dfrac{\left(x-y\right)}{2\left(x+y\right)}-\dfrac{y}{x-y}\)

  \(=\dfrac{4xy+x^2-2xy+y^2-2y\left(x+y\right)}{2\left(x-y\right)\left(x+y\right)}\)

  \(=\dfrac{4xy+x^2-2xy+y^2-2xy-2y^2}{2\left(x-y\right)\left(x+y\right)}\)

  \(=\dfrac{x^2-y^2}{2\left(x-y\right)\left(x+y\right)}=\dfrac{\left(x-y\right)\left(x+y\right)}{2\left(x-y\right)\left(x+y\right)}=\dfrac{1}{2}\)

  b ) \(\left(x+2\right)^2-\left(x-2\right)\left(x+2\right)=0\)

  \(\Leftrightarrow\left(x+2\right)\left(x+2-x+2\right)=0\)

  \(\Leftrightarrow4\left(x+2\right)=0\)

  \(\Leftrightarrow x=2\)

    bởi Trần Thanh Kiều 13/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
NONE

Các câu hỏi mới

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF