ON
YOMEDIA
VIDEO

Phương trình x^2+(1-căn 3)x-2+căn 3=0 vô nghiệm là mệnh đề đúng hay sai?

bài 1: xét tình đúng sai ( có giải thích) và lập mệnh đề phủ định của các mệnh đề sau

a. A: phương trình:x2+(1-\(\sqrt{3}\))x -2+\(\sqrt{3}\)=0 vô nghiệm

b.B:"\(\forall x\in R,x^2x\ge x-\dfrac{1}{4}\)"

c.C:" 2017 ko là số nguyên tố"

d. D:"\(\forall x,y\in R,x^2+y^2-\dfrac{3}{2}y+\dfrac{3}{4}\ge xy\)"

bài 2 cho tập hợp A={\(x\in R\)/\(\)(\(x^3-3x^2+2x\))(\(2x-2\))=0}

a. liệt kê các phần tử của tập hợp A.

b. tìm tất cả tập con của A.

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • Bài 1:

  a) \(\Delta=(1-\sqrt{3})^2-4(\sqrt{3}-2)=12-6\sqrt{3}>0\) nên pt có nghiệm.

  Mệnh đề A sai.

  b)

  \(x^2-x+\frac{1}{4}=(x-\frac{1}{2})^2\geq 0, \forall x\in\mathbb{R}\)

  \(\Rightarrow x^2\geq x-\frac{1}{4} , \forall x\in\mathbb{R}\). Mệnh đề B đúng.

  c) Sai, $2017$ chỉ có ước là 1 và chính nó nên là số nguyên tố.

  d) \(x^2+y^2-\frac{3}{2}y+\frac{3}{4}-xy=(x^2+\frac{y^2}{4}-xy)+\frac{3}{4}y^2-\frac{3}{2}y+\frac{3}{4}\)

  \(=(x-\frac{y}{2})^2+\frac{3}{4}(y^2-2y+1)=(x-\frac{y}{2})^2+\frac{3}{4}(y-1)^2\)

  \(\geq 0+\frac{3}{4}.0=0\) với mọi $x,y$

  \(\Rightarrow x^2+y^2-\frac{3}{2}y+\frac{3}{4}\geq xy\)

  Mệnh đề đúng.

    bởi Bảo Hiếu Nguyễn 13/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1