AMBIENT

Giải và biện luận phương trình (x^2-2mx+1)/(x-1)=0

bởi Anh Thư 27/11/2018

1/ giải và biện luận :

x-2mx+1​​​​ /x-1 =0 

2/ định m để x2-x+m-1 bé hơn hoặc bằng 0 với mọi x thuộc [-1,4]

 

ADSENSE

Câu trả lời (2)

 •  x # 1, x# m 

  (x-m)/(x-1)+(x-1)/(x-m)=2 

  <=> (x-m)^2 + (x-1)^2 = 2(x-1)(x-m) 

  <=> [(x-m) -(x-1)]^2 =0 

  <=> (m-1)^2 =0 

  => nếu m=1 thì PT có mọi nghiệm x # 1 

  nếu m # 1 thì PT vô nghiệm

  bởi Lê Thanh Ngọc 27/11/2018
  Like (1) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>