AMBIENT

Trong 2 ô A2 B2 của trang tính tương ứng chứa các số 4.25 và 3.14 ô C2 có công thức = A2+B2 kết quả là 7.39 hãy giải thích sau khi chọn hia ô A2 và B2 nháy lệnh bỏ hết số thập phận hai ô này nhưng kết quả C2 không đổi?

bởi Hoa Hong 25/10/2018

Trong 2 ô A2 và B2 của trang tính tương ứng chứa các số 4.25 và 3.14 còn ô C2 có công thức =A2+B2 và hiển thị kết quả đúng là 7.39. Hãy giải thích tại soa sau khi chọn hai ô A2 và B2 r nháy nút lệnh để bỏ hết các chữ số thập phân trong hai ô này nhưng kết quả ở ô C2 không thay đổi theo

ADSENSE

Câu trả lời (2)

  • Kết quả trong ô C2 không thay đổi vì bản chất giá trị của hai ô A2 và B2 là không thay đổi khi bỏ hết các chữ số trong phần thập phân.

    bởi tranduc thang 25/10/2018
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>