AMBIENT

Theo em điểm khác biệt cơ bản giữa giữa dữ liệu kí tự và công thức trong các ô tính là gì?

bởi Hương Lan 25/10/2018

≥.≤ giúp mik vs

1. Theo em điểm khác biệt cơ bản giữa giữ liệu kí tự và công thức trong cac ô tính là gì ?

ADSENSE

Câu trả lời (1)

  • Trong Mô hình Dữ liệu, mỗi cột có một kiểu dữ liệu liên quan, xác định kiểu dữ liệu mà cột có thể chứa: số nguyên, số thập phân, văn bản, dữ liệu tiền tệ, ngày và thời gian, v.v. Kiểu dữ liệu cũng xác định kiểu phép tính mà bạn có thể thực hiện với cột và cần bao nhiêu bộ nhớ để lưu các giá trị trong cột.

    Nếu bạn đang dùng bổ trợ Power Pivot, bạn có thể thay đổi kiểu dữ liệu của cột. Bạn có thể cần thực hiện việc này nếu cột ngày được nhập vào dưới dạng chuỗi nhưng bạn cần dữ liệu này có kiểu khác. Để biết thêm thông tin, hãy xem Đặt kiểu dữ liệu của cột trong Power Pivot.

    Mình không chắc lắm nhưng mong là đúng và giúp đc bạn :) :)

    bởi Tay Ninh Thầy Khoa 25/10/2018
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>